Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Podejmowanie pracy w UE będzie łatwiejsze. KE znowelizowała Dyrektywę o Kwalifikacjach Zawodowych
wiadomość pochodzi z:  UE

Zmiany ułatwić mają podejmowanie pracy za granicą poprzez wprowadzenie Europejskiej Legitymacji Zawodowej. Dzięki niej uznawanie kwalifikacji będzie szybsze i prostsze. Nowa dyrektywa zachęca również Państwa Członkowskie, by  przejrzały swoje listy zawodów regulowanych, zadbały o umiejętności  językowe absolwentów, a także skuteczniej ostrzegały się o naruszeniach  zasad etycznych w niektórych zawodach, głównie w służbie zdrowia.

Wśród kluczowych zapisów dyrektywy znalazły się następujące kwestie:

1. Wprowadzenie Europejskiej Legitymacji Zawodowejumożliwi zainteresowanym osobom korzystanie z łatwiejszej i szybszej  procedury uznawania kwalifikacji. Powinno również ułatwić sezonową pracęza granicą. Karta przystosowana będzie do potrzeb pracowników z  poszczególnych branż (duże zainteresowanie takim dokumentem wyrażały np. pielęgniarki i przewodnicy górscy). Karta powiązana będzie z  uproszczoną procedurą uznawania kwalifikacji, funkcjonującą w ramach  Systemu Informatycznego Rynku Wewnętrznego (IMI). Dokument - w formie  elektronicznego certyfikatu - umożliwiać będzie świadczenie usług lub  zarejestrowanie firmy w innym Państwie Członkowskim.

2. Lepszy dostęp do informacji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych:wszyscy obywatele starający się o potwierdzenie kwalifikacji będą mogli załatwić swoją sprawę w jednym miejscu, a nie być zmuszeni do krążenia  pomiędzy różnymi urzędami w państwie goszczącym. Tym „jednym miejscem"  będzie Punkty Jednego Kontaktu (Point of Single Contact, PSC), stworzony na mocy omawianej dyrektywy. To w nim obywatele uzyskają niezbędne  informacje na temat dokumentów wymaganych do potwierdzenia kwalifikacji  oraz będą mogli online przejść wszystkie niezbędne procedury związane z  uznaniem.

3. Minimalne wymagania dotyczące szkoleń lekarzy, dentystów, farmaceutów,  pielęgniarek, położnych, chirurgów weterynaryjnych i architektów zostanąuaktualnione. Ostatni raz robiono to 20 lub 30 lat  temu. Zmiany mają odzwierciedlać ewolucję, jaką przeszły wymienione  zawody oraz sposób ich nauczania. Dla przykładu, pielęgniarką będzie  można zostać po 12, a nie - jak dotychczas - po 10 latach ogólnej  edukacji.

4. Wprowadzenie mechanizmu ostrzegania w przypadku pracowników opieki zdrowotnej, korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji. Kompetentne władze Państwa  Członkowskiego będą musiały ostrzec odpowiednie organy innych krajów  przed osobą, której administracyjnie lub w wyniku wyroku sądu zabroniono wykonywania zawodu. To kwestia szczególnie istotna, zdarzały się bowiem przypadki że lekarze wyrzuceni z zawodu w swoim rodzinnym kraju  wyjeżdżali do pracy za granicą, a kraj goszczący nie wiedział o  kłopotach swego gościa.

5. Wprowadzenie wspólnych ram dotyczących szkoleń i testów szkoleniowych- które zastąpić mają wspólne platformy - powinno umożliwić rozszerzenie mechanizmu automatycznego uznawania nowych zawodów.  Zainteresowani przedstawiciele różnych profesji mogliby również korzystać z automatycznego uznawania na bazie ujednoliconego zestawu  wiedzy, umiejętności i kompetencji lub na podstawie ujednoliconego testu oceniającego zdolność do wykonywania zawodu.

6. Wzajemna ocena stosowania przepisów o zawodach regulowanych- to nowy mechanizm wprowadzony przez dyrektywę, który ma zagwarantowaćwiększą przejrzystość przepisów dotyczących zawodów, w przypadku  których istnieją szczególne wymogi w zakresie kwalifikacji. Państwa  Członkowskie będą musiały opracować listę swoich zawodów regulowanych i  uzasadnić, z jakiego powodu muszą być regulowane. Po tym nastąpić powinna wzajemna ocena stosowania przepisów, we współpracy z Komisją Europejską.

Więcej szczegółów - Directive 2005/36/EC - policy developments

Źródło: KE - 27.12.2011

A A A
28-12-2011
godz.10:41


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344387 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy