Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Od nowego roku pojawią się nowe formy finansowania projektów w POKL. Przeznaczono na nie 271 mln EUR
wiadomość pochodzi z:  UE

Od stycznia 2012 r. w programie „Kapitał ludzki" wchodzą spore zmiany. W jedynym programie operacyjnym finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pojawi się siedem nowych rodzajów dotacji z łącznym budżetem 271,5 mln euro.  Kilka innych rodzajów grantów nie będzie już dostępnych. Zmienią się też zasady pozyskiwania środków oraz rozliczania projektów.- Te zmiany w dużej mierze wynikają z tzw. środokresowego przeglądu  programu. Wśród nowych dotacji najwięcej pieniędzy (76,4 mln euro) przeznaczono na  upowszechnianie uczenia się osób dorosłych. Chodzi o zwiększenie ich  uczestnictwa tak w edukacji formalnej i jak i pozaformalnej. Większość  środków z tej puli, bo aż 54 mln euro ma być spożytkowane na  finansowanie zajęć z zakresu technologii informacyjnych i języków  obcych. Od nowego roku pojawią się też dotacje (50 mln euro) na projekty na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w tym tworzenie żłobków i klubów dziecięcych. Kolejne 44 mln euro przeznaczono na  aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych.

Poza nowymi dotacjami w nowelizacji POKL zaoferowano też preferencyjne  pożyczki (7,5 mln euro). Przeznaczono je dla podmiotów ekonomii  społecznej prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o zapewnienie  fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom tego typu dostępu do  zewnętrznych źródeł finansowych, bo jedną z barier w rozwoju sektora  ekonomii społecznej jest trudność w pozyskiwaniu środków komercyjnych. -Te pożyczki to przymiarka do okresu 2014-2020.

·         Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

·         Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. (2,25 MB)

·         Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. (2,12 MB)

·         Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w  zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy  prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. (384 KB)

·         Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. (415 KB)

źródło: www.eurofundsnews.pl

A A A
28-12-2011
godz.10:39


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344344 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy