Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Plan działań Komisji Europejskiej na 2012 r.
wiadomość pochodzi z:  UE

Plan będzie miał na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, zreformowanie sektora finansowego i nadanie UE skutecznego głosu na arenie międzynarodowej. Na przyszły rok zaplanowano aż 129 nowych inicjatyw, jednak silny nacisk zostanie również położony na kontynuowanie działań, które już zostały przyjęte lub nad którymi trwają obecnie prace.   Priorytety obejmą jak najszybsze wdrożenie pakietu propozycji mających na celu przywrócenie zaufania do europejskiej gospodarki oraz  nowych środków mających zapobiec sprawdzeniu się pesymistycznych prognoz gospodarczych.

Reforma sektora finansowego

W 2012 r. Komisja skupi się na sfinalizowaniu trwającej reformy przepisów dotyczących instrumentów pochodnych, agencji ratingowych, wymogów  kapitałowych i zwalczania nadużyć na rynku. Opublikowana zostanie  również ocena skutków podjętych działań. Nowe środki mają przywrócić zaufanie inwestorów, m.in. poprzez położenie kresu rajom podatkowym,  stworzenie nowoczesnego systemu VAT w celu zwalczania oszustw i  ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw. Przedstawiony  zostanie również wniosek, który ma zapobiec nadużyciom i oszustwom przy  korzystaniu z finansowej pomocy UE, a tym samym - lepiej chronić pieniądze podatników.

Stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy

Głębsza integracja gospodarcza ma zasadnicze znaczenie dla pobudzania wzrostu  gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Dlatego szczególny  nacisk zostanie położony na działania w dwunastu obszarach określonych wAkcie o jednolitym rynku. Działania te mają pomóc krajom UE sprostać wyzwaniom społecznym i  gospodarczym oraz przyspieszyć ich wyjście z globalnego kryzysu  finansowego.Przedstawione zostaną również programy mające pomóc młodym  ludziom w poszukaniu pracy w różnych krajach europejskich oraz reforma europejskich służb zatrudnienia, która poprawi dostęp do zagranicznych rynków pracy. Nowe przepisy  ułatwią również transfer świadczeń emerytalnych w przypadku zmiany  miejsca pracy.

UE na arenie międzynarodowej

Nacisk zostanie położony na nowe podejście UE do stosunków z krajami sąsiadującymi. Będzie ono miało na celu promowanie pokoju i dobrobytu w Europie  Wschodniej i Afryce Północnej. Tegoroczne wydarzenia w Afryce Północnej  uwypukliły potrzebę wypracowania wspólnego podejścia do kwestii azylu i  kontroli granicznych. Zostanie opracowana nowa strategia na rzecz  zapobiegania handlowi ludźmi oraz modernizacji kontroli na przejściach  granicznych. Rozważona zostanie również możliwość zawarcia umowy o  wolnym handlu z Japonią oraz umowy inwestycyjnej z Chinami. Kontynuowane będą prace nad dalszym rozszerzeniem UE, w tym przygotowania do  przyjęcia Chorwacji, która ma zostać 28. państwem członkowskim UE.

 
Program prac Komisji na rok 2012
 
Źródło: KE - 27.12.2011

 

 

A A A
28-12-2011
godz.10:37


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344339 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy