Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Skanska na zamku
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Pod koniec sierpnia udało się uzyskać 5-milionowe dofinansowanie na zagospodarowanie terenów nad Bzurą wraz z ruinami Zamku Książąt Mazowieckich. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie prac. Przedsięwzięcie poprowadzi znana na rynku budowlanym firma Skanska.

16 sierpnia władze województwa mazowieckiego zatwierdziły wniosek, będący ponad rok na liście rezerwowej. Cała sprawa ciągnie się już klika lat. Warto przypomnieć, że sam projekt umocnienia gotowy był już w 2009 r., w tym samym roku złożono wniosek przygotowany przez Urząd Miasta. Nie udało się otrzymać dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ratusz złożył protest przeciwko temu rozstrzygnięciu. Został on odrzucony. Władze postanowiły wystąpić na drogę sądową. Tam przyznano nam rację. W październiku złożono kolejny protest i ten został już uwzględniony. W kolejnej ocenie sochaczewski wniosek otrzymał już punktację przekraczającą 94 proc. możliwych do uzyskania punktów. Tak dobry wynik sprawił, że projekt znalazł się na liście 20 skierowanych do realizacji przedsięwzięć.

Jak wynika z badań autorów projektu wzmocnienia z firmy Ove Arup,  najbardziej zagrożone osuwiskami są zachodni i północny stok wzgórza zamkowego. Północna skarpa wymaga
wzniesienia u jej podstawy pionowej, kilkumetrowej ściany oporowej, na której usypana zostanie nowa powierzchnia skarpy. Zachodnia strona obudowana zostanie nasypem zbrojonym geosyntetykami. 

Prace zabezpieczające zostały podzielone na klika etapów. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań  związanych z zabezpieczeniem skarp i wzgórza zamkowego powinno się wykonać doraźne podparcia istniejących pozostałości zamku. Jest to niezbędne, aby uchronić mury budowli przed ewentualnym uszkodzeniem. Potem rozpocząć mogą się właściwe prace konserwatorskie. Planowane jest m. in. usunięcie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz uzupełnienia cegieł. Potem wykonawca będzie mógł wstępnie wzmocnić elementy muru. Zabieg polega na nasyceniu ich specjalistycznymi preparatami chemicznymi.  Następnie należy dokonać odsolenia silnie zasolonych fragmentów muru.
Po wykonaniu zadań konserwatorsko-zabezpieczających oraz zakończeniu działań związanych ze stabilizacją skarp wzgórza, a także po ułożeniu docelowej nawierzchni dziedzińca, tworzone będą nasadzenia.  Planowane są m. in. wysokie żywopłoty z grabu , obsadzenia bluszczem pospolitym, zastosowania sadzonek róży gęstokolczastej i cisów.

 Skanska wyceniła swoją pracę na prawie 4,6 mln zł. Oprócz niej o zlecenie ubiegały się jeszcze dwie firmy.

- Przetarg został już zatwierdzony przez burmistrza Piotra Osieckiego. Z naszych informacji wynika, że odpowiednią uchwałę podjął też zarząd województwa -  powiedziała nam naczelnik wydziału inwestycji i modernizacji Urszula Cielniak. -  Przesłaliśmy już do Urzędu Marszałkowskiego  pełną dokumentację tego przedsięwzięcia. Teraz najważniejsze jest podpisanie z nim umowy z marszałkiem. Liczymy, że stanie się to w połowie grudnia. Jeszcze w tym miesiącu chcemy oficjalnie rozpocząć roboty. 

Pełen tekst w najnowszym numerze.

Agnieszka Poryszewska

A A A
07-12-2012
godz.08:47
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341296 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy