Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki
wiadomość pochodzi z:  UE

Znowelizowano  Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

  1. Dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (w szczególności w związku z brakiem możliwości składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL).
  2. Wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL).
  3. Dostosowanie zapisów do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
  4. Doprecyzowanie – zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL – informacji dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy. 
  5. Doprecyzowanie części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu.
    Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL będzie obowiązywać w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych od 1 stycznia 2012 roku.

Jedndcześnie 27 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzjąca Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) udostępniła wersję 7.5 Generatora Wnioksów Aplikacyjnych (GWA) zaawierającą opisane wyżej zmiany. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75 

Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/  będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.

Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do  31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.        

Pliki do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Zestawienie uwag do instrukcji

źródło: www.efs.gov.pl

A A A
27-12-2011
godz.10:14


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344350 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy