Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wsparcie projektów organizacji społeczeństwa obywatelskiego - konkurs
wiadomość pochodzi z:  UE

Do 1 lutego 2013 r. można składać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie Wsparcie projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ramach Programu Europa dla Obywateli.

W ramach Działania 2, Poddziałania 2.3 finansowane są przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie szerokiemu gronu obywateli różnych państw europejskich możliwości do dyskusji, współpracy, wymiany dobrych praktyk czy tworzenia sieci w różnorodnych obszarach tematycznych. Wsparcie finansowe udzielane jest na realizację:

  • projektów wydarzeń (konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat)
  • projektów produkcji i realizacji (publikacje, strony internetowe, materiały audiowizualne, sondaże opinii publicznej, audycje radiowe/telewizyjne, materiały edukacyjne i szkoleniowe, badania).

Projekty powinny odpowiadać co najmniej jednemu z poniższych założeń:

  • Działanie - partnerzy wspólnie planują, wdrażają i wykorzystuj wyniki działania zgodnie z celami, priorytetami i horyzontalnymi zagadnieniami programu, poprzez np. seminaria, warsztaty tematyczne, produkcja i rozpowszechnianie publikacji, kampanii informacyjnych, warsztatów artystycznych, działań w dziedzinie sportu amatorskiego, seminariów szkoleniowych, posiedzeń, wystaw, projektów obywatelskich itp.
  • Debata - projekt polega na pobudzaniu i organizowaniu debaty dotyczącej celów, priorytetów i zagadnień horyzontalnych programu. Konieczny jest udział np.członków organizacji wdrażających projekt, innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, innych rodzajów organizacji, instytucji lub decydentów, obywateli europejskich itp.
  • Refleksja - projekt polega na organizowaniu, podtrzymywaniu i systematyzowaniu refleksji nad wartościami europejskimi, obywatelstwem europejskim i demokracją, w której wzięłyby udział wszelkiego rodzaju organizacje społeczeństwa obywatelskiego,jak również eksperci, decydenci, obywatele itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na odzwierciedlenie kulturowej różnorodności Europy.
  • Tworzenie sieci - celem projektu powinno być przygotowanie lub zachęta do tworzenia trwałych sieci organizacji działających w danej dziedzinie. Tworzenie sieci powinno prowadzić do aktywnej współpracy, łączenia i systematyzowania różnych elementów opisanych powyżej.

Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów uczestniczących w projekcie. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 miesięcy.

Więcej informacji na stronie polskiego  Punktu Kontaktowego Programu „Europa dla Obywateli”

Źródło: www.europadlaobywateli.pl

A A A
10-11-2012
godz.10:45


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344338 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy