Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Miasto sprzeda dwie działki przy Granicznej

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXII/344/22 z dnia 30.09.2022 r.

___

Nr ewidencyjny nieruchomości: 241/1

Oznaczenie w księdze wieczystej: PL1O/00012006/3

Powierzchnia w ha: 0,0641
Położenie nieruchomości: ul. Graniczna

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej produkcji i usług

Postąpienie na przetargu: 1 000 zł
Wadium: 5 000 zł
Cena wywoławcza (brutto): 59 000 zł

___

Nr ewidencyjny nieruchomości: 241/2

Oznaczenie w księdze wieczystej: PL1O/00012006/3

Powierzchnia w ha: 0,0627
Położenie nieruchomości: ul. Graniczna

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej produkcji i usług

Postąpienie na przetargu: 1 000 zł
Wadium: 5 000 zł
Cena wywoławcza (brutto): 58 000 zł
___

Przetarg  odbędzie się 18.05.2023 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 15.05.2023 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

A A A
13-03-2023
godz.13:29
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 31.03.2023 r. 4136393 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy