Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wypowiedz się w konsultacjach

Burmistrz Miasta Sochaczew zawiadamia, że w dniach od 23.03.2023 r. do 21.04.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew.

Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew oraz ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone zostaną zarówno w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16 (tablica ogłoszeń na parterze obiektu), jak i na stronach: www.konsultacje.sochaczew.pl i www.bip.sochaczew.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 23.03.2023 r. do 21.04.2023 r. w następujących formach: zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej), badania ankietowego oraz spotkania konsultacyjnego (w formie zdalnej).

  1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) - formularz można złożyć osobiście w godzinach 08.00-16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew lub przesłać skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@sochaczew.pl oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl.
  2. Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew – ankietę można wypełnić on-line pod adresem www: https://forms.gle/fXWh4CUje2nJ3n6L7. W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można: złożyć osobiście w godzinach 08.00-16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@sochaczew.pl.
  3. Spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy, które odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w dn. 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 14.00 (link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84543283897).

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostaną podane do informacji publicznej poprzez następujące środki: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16 (tablica ogłoszeń na parterze obiektu) oraz na stronach www.konsultacje.sochaczew.pl i www.bip.sochaczew.pl. Nie będą rozpatrywane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w formie innej aniżeli wskazane powyżej (tj. formularz konsultacyjny, badanie ankietowe, spotkanie konsultacyjne). Ponadto, pod uwagę nie będą brane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w terminie innym niż wskazany powyżej termin konsultacji (tj. od 23.03.2023 r. do 21.04.2023 r.). Co więcej, opinie zgłoszone poprzez formularz konsultacyjny będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy formularz będzie podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej uwagi.

A A A
15-03-2023
godz.08:41
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 01.04.2023 r. 4136454 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy