Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Do sprzedaży działki przy Kawalarzystów i Żeglarskiej

BURMISTRZ  MIASTA  SOCHACZEW ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXI/202/12 z dnia 16.05.2012r.


Nr ewidencyjny nieruchomości: 101/1    

Oznaczenie w księdze wieczystej: KW Nr: PL1O/00044569/0. Służebność przesyłu na rzecz ZWiK    

Powierzchnia w ha: 0,0133

Położenie nieruchomości: ul. Kawalerzystów

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Postąpienie na przetargu: 200,00 zł

Wadium: 1 000,00 zł

Cena wywoławcza (brutto): 15 000,00 zł

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  SOCHACZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVIII/432/13 z dnia 20.12.2013r.


Nr ewidencyjny nieruchomości: 3319/13

Oznaczenie w księdze wieczystej: PL1O/00007894/6

Powierzchnia w ha: 0,0740

Położenie nieruchomości: ul. Żeglarska

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami jako funkcja podstawowa a także zabudowa usługowa jako funkcja uzupełniająca   

Postąpienie na przetargu: 1 000,00

Wadium: 5 000,00 zł

Cena wywoławcza (brutto): 70 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 20.02.2023r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100.
Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.
Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

A A A
13-01-2023
godz.15:29
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 09.02.2023 r. 4043951 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy