Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Edukacyjne wsparcie dla Ukrainy

Sochaczew od początku wojny w Ukrainie wydał 2400 numerów PESEL uchodźcom z napadniętych przez Rosję terenów. Przybyły do nas w większości kobiety z dziećmi. Około 300 dzieci uchodźców uczęszcza do miejskich szkół i przedszkoli i nie ma co ukrywać, że niektóre mają problem związany z nieznajomością języka polskiego. Aby im pomóc, w Szkole Podstawowej nr 3 powstał oddział przygotowawczy.

Jeszcze w czerwcu, a więc pod koniec ubiegłego roku szkolnego, do miejskich szkół chodziło około 150 uczniów z Ukrainy, we wrześniu okazało się, że jest ich dwa razy więcej. Powód? Wiceburmistrz Marek Fergiński, zajmujący się w urzędzie miejskim oświatą, uważa, że dzieci te mieszkały w Sochaczewie, ale uczyły się zdalnie w ukraińskich szkołach, bo miały taką możliwość. Wobec przedłużającej się wojny i dramatycznych informacji z frontu, rodzice zapewne uznali, że pobyt w Polsce przedłuży się na bliżej nieokreślony czas i warto zapisać dzieci do polskiej szkoły. Stąd dwukrotny wzrost ukraińskich uczniów.  

„Trójka” zgłosiła ofertę zorganizowania oddziału przygotowawczego dla ukraińskich dzieci. Jak mówi dyrektor szkoły, Krzysztof Werłaty, obejmie on uczniów z klas 1-3, przy czym oddział może liczyć maksimum 25 osób. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, w ramach oddziału przewiduje się 20 godzin zajęć realizujących podstawę programową, w tym co najmniej sześć godzin języka polskiego. Ponadto dyrektor może zatrudnić do oddziału pomoc nauczyciela i wcale nie musi to być osoba z przygotowaniem pedagogicznym, ważne, aby znała język ukraiński i polski w stopniu pozwalającym na sprawne porozumiewanie się z dziećmi i nauczycielem.
Oddział przygotowawczy w „trójce” ruszył w poniedziałek 14 listopada, a nauka w nim przewidziana jest do czerwca, czyli do końca roku szkolnego. W środę 9 listopada do oddziału zgłoszonych było 13 uczniów, których skierowały komisje rekrutacyjne z miejskich szkół. Zostało jeszcze sporo wolnych miejsc, które zapewne wkrótce się zapełnią dziećmi niemówiącymi w języku polskim, a zapisanymi do klas 1-3 w Sochaczewie.

„Trójka” dobrze przygotowała się na przyjęcie nowych uczniów. Dzieci dostały oddzielną salę, odmalowaną, z nowymi ławkami i, jak zapewnia dyrektor Krzysztof Werłaty, z kadrą gotową do rozpoczęcia zajęć. Jak będą one przebiegać, napiszemy po wstępnym rozruchu oddziału.

Jolanta Sosnowska

A A A
14-11-2022
godz.08:27
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 27.11.2022 r. 3926235 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy