Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Więcej na kulturę w 2013 r.
wiadomość pochodzi z:  UE

Są już dostępne elektroniczne formularze dla Programów MKiDN na 2013 r. Wnioski w I naborze do programów można składać do 30 listopada.

241 mln zł - tyle wynosi budżet Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013. Nowością jest priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”.

W porównaniu z rokiem 2012, zwiększone zostały budżety 5 priorytetów: Ochrona  zabytków, Obserwatorium kultury, Film, Teatr i taniec oraz Muzyka.

W tym roku w każdym z programów i priorytetów wprowadzono cele strategiczne, których odzwierciedleniem są nowe kryteria oceny. Ma to ułatwić aplikującym profilowanie projektów.

Nastąpiło też ułatwienie dostępu do finansowania wieloletniego – w większości programów można  składać wnioski o finansowanie w trybie 2 lub 3 letnim.  By z niego skorzystać, poza koniecznością przygotowania opisu projektu i kosztorysu na wszystkie objęte finansowaniem lata, wnioskodawcy nie muszą spełnić żadnych dodatkowych wymogów. Warunkiem uzyskania finansowania w tym trybie będzie tylko uzyskanie dostatecznie wysokiej punktacji w procedurze oceny.

By minimalizować liczbę wniosków odrzuconych ze względów formalnych, wprowadzono możliwość poprawiania uchybień już po złożeniu aplikacji. Utrzymano możliwość składania odwołań przez wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania i uzyskali minimum 50 punktów.

Na rok 2013 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące programy:

Wydarzenia artystyczne


- Muzyka ( 20 mln zł)
- Teatr i taniec ( 10 mln zł)
- Sztuki wizualne (5 mln zł)
- Film ( 5 mln zł)
- Promocja kultury polskiej za granicą (5 mln zł)

Kolekcje

- Narodowe kolekcje sztuki współczesnej (7 mln zł)
- Regionalne kolekcje sztuki współczesnej ( 2 mln zł)
- Zamówienia kompozytorskie (priorytet zostanie uruchomiony w późniejszym terminie)
- Kolekcje muzealne (3 mln zł)

Promocja literatury i czytelnictwa


- Literatura (3,5 mln zł)
- Promocja czytelnictwa (5 mln zł)
- Czasopisma (3,5 mln zł)

Edukacja

- Edukacja kulturalna (10 mln zł)
- Edukacja artystyczna ( 2,5 mln zł)

Obserwatorium kultury (3,5 mln zł)

Dziedzictwo kulturowe


- Ochrona zabytków (82 mln zł)
- Wspieranie działań muzealnych (5,5 mln zł)
- Kultura ludowa (3,5 mln zł)
- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą (3 mln zł)
- Ochrona zabytków archeologicznych ( 2 mln zł)
- Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego (3 mln zł)

Rozwój infrastruktury kultury

- Infrastruktura kultury ( 28 mln zł)
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (14 mln zł)
- Infrastruktura domów kultury ( 8 mln zł)

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5 mln)Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się tutaj

www.portalsamorzadowy.pl

A A A
14-11-2012
godz.11:41


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344384 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy