Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Bezrobocie poniżej 3 procent

W czasie ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy rozmawiano m.in. o podziale pieniędzy Funduszu Pracy, stopie bezrobocia, aktywnych formach wspierania bezrobotnych i sytuacji uchodźców z Ukrainy.

Na początku członkowie rady zaopiniowali proponowane zmiany w podziale środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Dyrektor PUP Marlena Dębicka wskazała na rosnące zainteresowanie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, stąd też wnioskowała o przesunięcie na to zadanie dodatkowych środków. W ramach programu przedsiębiorcy zatrudniający osoby po 50 roku życia otrzymują dofinansowanie. To nawet 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na jednego pracownika.

Rozmawiano też o aktualnej sytuacji na rynku pracy a ta wygląda bardzo korzystnie. Stopa bezrobocia na terenie naszego powiatu to 2,7 proc., gdy w województwie mazowieckim wynosi 4,2 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w naszym PUP-ie na koniec sierpnia br. wynosiła – 981 osób, w tym 573 kobiet.

Od początku rok PUP sukcesywnie uruchamia nabory na wszystkie aktywne formy aktywizacji osób bezrobotnych - szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, na środki na podjęcie działalności gospodarczej, na wyposażenie stanowiska pracy przez przedsiębiorcę, na studia podyplomowe czy staże. Do końca sierpnia urząd skierował 202 osoby na staże, 19 na roboty publiczne, 14 na szkolenia, 26 osobom przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

A A A
22-09-2022
godz.13:11
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 27.09.2022 r. 3823282 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy