Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Do kupienia dwie działki przy Włókienniczej

BURMISTRZ  MIASTA  SOCHACZEWA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVII/306/22 z dnia 15.03.2022r.

 

Nr ewiden-

cyjny nierucho

mości

Oznaczenie w księdze wieczystej

 KW Nr

Powierz-chnia w  ha

Położenie nierucho-

mości

ul.

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie  miejscowym

Postąpienie  na przetargu

Wadium

Cena wywoław-

cza

(brutto)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

976/170

 

 

976/172

PL1O/00021491/5

 

 

PL1O/00021491/5

0,0654

 

 

0,0958

Włókiennicza

 

 

Włókiennicza

Działka niezabudowana

 

Działka niezabudowana

Tereny produkcyjno – usługowe

 

Tereny produkcyjna - usługowe

1 000 zł

 

 

1 000 zł

5 000 zł

 

 

5 000 zł

51 000 zł

 

 

75 000 zł

 

 

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 03.11.2022r. o godz.10 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 31.10.2022r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.        

                                                                                   Burmistrz Miasta Sochaczew

A A A
22-09-2022
godz.11:21
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 27.09.2022 r. 3823271 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy