Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Trzeba wybrać siedmiu dyrektorów

W związku z upływem kadencji, burmistrz powołał trzy komisje do oceny kandydatów ubiegających się o stanowiska dyrektorów Miejskich Przedszkoli nr 3, 6 i 7. W skład każdej dwunastoosobowej komisji weszli przedstawiciele: ratusza (3), kuratorium oświaty (3), rady pedagogicznej, rady rodziców (po 2) i oświatowych związków zawodowych (po 1). Rozmowy z kandydatami odbędą się 29 czerwca. Ale to nie koniec oświatowych konkursów, gdyż w tym roku kończą się również kadencje dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4 i 6.

Przypomnijmy, że dyrektorów szkół i przedszkoli wybiera się na pięcioletnie kadencje. Wedle wcześniej obowiązujących przepisów, gdy kończyła się kadencja burmistrz mógł ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora, albo po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rodziców i kuratorium oświaty powierzyć dotychczasowemu dyrektorkowi te obowiązki na następne 5 lat. To już jednak przeszłość. Obecnie, gdy kończy się pięcioletnia kadencja, burmistrz musi ogłosić konkurs.

A A A
23-06-2022
godz.10:48
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 01.07.2022 r. 3681671 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy