Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Kup działkę, zbuduj dom - cztery lokalizacje do wyboru

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XLVIII/489/01 z dnia 27.12.2001r., Nr XII/116/19 z dnia 14.11.2019r., Nr XLV/497/2014 z dnia 23.09.2014r. Nr XLIX/452/09 z dnia 24.11.2009 r.

____

DZIAŁKA I

Nr ewidencyjny nieruchomości: 503/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr: PL1O/00020955/9

Powierzchnia w ha: 0,1204

Położenie nieruchomości ul.: Zamoyskiego

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług

Postąpienie na przetargu: 2 000 zł

Wadium: 10 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł

____

DZIAŁKA II

Nr ewidencyjny nieruchomości: 472

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr: PL1O/00024440/4

Powierzchnia w ha: 0,1101

Położenie nieruchomości ul.: św. Brata Alberta

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Brak planu

Postąpienie na przetargu: 2 000 zł

Wadium: 5 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 98 000 zł

____

DZIAŁKA III

Nr ewidencyjny nieruchomości: 36

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr: PL1O/00042044/0

Powierzchnia w ha: 0,0818

Położenie nieruchomości ul.: Inżynierska

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Postąpienie na przetargu: 2 000 zł

Wadium: 5 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 99 500 zł

____

DZIAŁKA IV

Nr ewidencyjny nieruchomości: 27/12

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr: PL1O/00003341/7

Powierzchnia w ha: 0,6662

Położenie nieruchomości ul.: Żyrardowska

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Brak planu

Postąpienie na przetargu: 5 000 zł

Wadium: 20 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 380 000 zł

____

Przetarg odbędzie się 14.07.2022 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 11.07.2022 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie - nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.     

Burmistrz Miasta Sochaczew

A A A
14-06-2022
godz.08:22
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 01.07.2022 r. 3681647 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy