Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Miasto sprzeda dwie działki przy ul. Powstańców Warszawy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVII/305/22 z dnia 15.03.2022 r.

____

DZIAŁKA I

Nr ewidencyjny nieruchomości: 627/2

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr: PL1O/00027277/1

Powierzchnia w ha: 0,3000

Położenie nieruchomości ul.: Powstańców Warszawy

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Brak planu

Postąpienie na przetargu: 2 000 zł

Wadium: 10 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 140 000 zł

____

DZIAŁKA II

Nr ewidencyjny nieruchomości: 627/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr: PL1O/00027277/1

Powierzchnia w ha: 1,1586

Położenie nieruchomości ul.: Powstańców Warszawy

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w planie miejscowym: Brak planu

Postąpienie na przetargu: 5 000 zł

Wadium: 20 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 330 000 zł

____

Przetarg odbędzie się 28.07.2022 r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 25.07.2022 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie - nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.     

Burmistrz Miasta Sochaczew

A A A
14-06-2022
godz.10:53
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 18.08.2022 r. 3757681 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy