Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

8 czerwca odbyła się jedna z ważniejszych w roku sesji rady miasta. W jej trakcie przeprowadzono dwa głosowania w sprawie udzielenia Piotrowi Osieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok. Burmistrz uzyskał je stosunkiem głosów 12 „za”, przy 8 „przeciw”.

Głosowania poprzedziły debaty o Raporcie o stanie miasta oraz Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Referując podstawowe dane z raportu burmistrz zaznaczył, że 2021 roku był trudny ze względu na covid-19, problemy z dostawami towarów na place budów, a w drugiej połowie roku samorząd zaczął odczuwać rosnące ceny paliw i energii. Mimo to dokończył wszystkie inwestycje, rozliczył się z wykonawcami, osiągnął wyższe dochody niż zakładano, zakończył rok z nadwyżką. Na dobry wynik wpływ miała dyscyplina finansowa całej samorządowej rodziny, czyli ratusza i wszystkich podległych mu jednostek. Obecnie ratusz przygotowuje się do sięgania po dotacje z budżetu UE 2021-2027. Podziękował mieszkańcom, swym współpracownikom, a szczególnie dwunastce radnych z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego za wspieranie rozwoju miasta, głosowanie na sesjach za dobrymi pomysłami i projektami.

Piotr Osiecki odniósł się też do powtarzanego przez opozycję zarzutu, że miasto jest nadmiernie zadłużone. Przypomniał, że rocznie obsługa zobowiązań pochłania kilka procent budżetu, i nawet w czasach rosnących stóp procentowych nasz samorząd bez trudu poradzi sobie z ich spłatą. Jak wygląda to mityczne nadmierne zadłużenie, pokażmy na przykładzie rodziny mającej 80 tys. rocznego dochodu, 24 tys. zł kredytu, który ma spłacić w dziesięć lat. Taki kredyt oznacza miesięczną ratę w wysokości 250-300 zł. Czy jest ona w stanie zachwiać finansami rodziny? Oczywiście że nie. Burmistrz mówił, że nasz dług, na tle miast podobnej wielkości, wypada więcej niż dobrze. Potwierdza to regularnie Regionalna Izba Obrachunkowa czuwająca nad finansami samorządów, która pozytywnie wypowiedziała się o realizacji budżetu miasta w 2021 roku.

Opinię RIO o wykonaniu budżetu odczytała skarbnik Jolanta Brzóska. Izba stwierdziła m.in. że dochody zaplanowano na 206,8 mln, a faktycznie wyniosły 211,3 mln (102,2 proc. planu). Wydatki miały wynieść 215,6 mln a faktycznie wydano 208,9 mln (96,9 proc.), co oznacza, że miasto zakończyło rok z nadwyżką. RIO podkreśliła w swej opinii, że samorząd spłacił raty wcześniej zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz wykupił obligacje komunalne łącznie za ponad 5 mln.

Dyskusja nad raportem i sprawozdaniem budżetowym była krótka. Szefowa klubu radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego Krystyna Dybiec oświadczyła, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, raportem a zwłaszcza opinią RIO – radni Forum będą głosować za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium. Z kolei głos radnych opozycji można podsumować jednym zdaniem – kondycja finansowa miasta jest słaba a władze nie mają żadnej wizji jego rozwoju. Koalicja dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy zapowiedzieli, że będą przeciw.

Po tym oświadczeniu głos zabrał burmistrz, który stwierdził, że prawda jest okrutna i opozycja nie popiera w tej kadencji żadnych inwestycji motywując to czterema procentami budżetu, jakie przeznacza się na obsługę zobowiązań i spłatę rat. Zakończył słowami „macie prawo, taką decyzję polityczną podjęliście. Ja się tylko cieszę i podejrzewam, że większość mieszkańców Sochaczewa się cieszy, że nie jesteście w większości, bo nie powstałby amfiteatr, ulica 15 Sierpnia”.

Za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium głosowali radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Sylwester Kaczmarek, Arkadiusz Karaś, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Renata Sokołowska, Edward Stasiak, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.

Przeciwni udzieleniu wotum zaufania i absolutorium byli radni PO, Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy: Janusz Bąbała, Robert Błaszczyk, Zofia Denisiewicz, Marek Gołkowski, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Jacek Krzemiński, Jolanta Kulpa-Szczepaniak. (daw)

___

Zdaniem burmistrza Piotra Osieckiego                                          

Rada miasta określiła w uchwale budżetowej na 2021 rok, jakie zadania ma wykonywać samorząd i przeznaczyła na ten cel określone środki. Wykonaliśmy wszystkie nałożone na nas obowiązki, wdrożyliśmy wszystkie projekty i mimo ograniczeń covidowych oraz wzrostu cen, zrobiliśmy to o ponad 11 mln zł taniej. Zaproponowałem radzie, by część zaoszczędzonych pieniędzy, ponad 6 mln złotych, przeznaczyć m.in. na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską oraz asfaltowanie dróg. I co się okazuje? Radni z Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy po raz kolejny byli przeciw. Na szczęście „dwunastka wspaniałych”, czyli radni z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, jak zawsze stanęli na wysokości zadania i to dzięki nim od 1 lipca sochaczewianie będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Również dzięki nim na kilkunastu drogach osiedlowych pojawi się asfalt.   

A A A
14-06-2022
godz.10:33
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 18.08.2022 r. 3757721 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy