Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Miasto i gminy razem po pieniądze unijne

Za kilka tygodni okaże się, czy Sochaczew i gminy wiejskie leżące w granicach powiatu sochaczewskiego przygotują wspólny wniosek o grant na projekty inwestycyjne z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do pozyskania jest 350-550 tys. euro, które można będzie przeznaczyć na dokumentację techniczną, studia wykonalności, opracowanie planów strategicznych niezbędnych do skutecznego sięgania po pieniądze unijne z nowego budżetu wspólnoty na lata 2014-2020.

W poniedziałek, 29 października, w sali konferencyjnej UM, z inicjatywy władz miasta spotkali się przedstawiciele Sochaczewa i gmin powiatu sochaczewskiego z zaproszonymi przez ratusz przedstawicielami Związku Miast Polskich, by omówić główne założenia nowego projektu pod nazwą „Budowanie kompetencji dla współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” (środki norweskie).

Jak na wstępie wyjaśnił Andrzej Porawski dyr. biura Związku Miast Polskich, do udziału w nim zgłosiło się 61 partnerstw samorządowych z całego kraju, które wstępnie zadeklarowały chęć wykonania dokumentacji m.in. pod budowę kolei metropolitarnej, spójnej sieci drogowej, rewitalizację starówek, regulację stosunków wodnych na obszarze kilku gmin, ożywienie turystyczne regionu i wiele innych. Podziękował burmistrzowi Sochaczewa i wójtom za zainteresowanie oraz chęć przystąpienia do programu.

Dyrektor A. Porawski zaznaczył, że Unia stawia teraz na współpracę gmin, miast, powiatów; na działania przekraczające granice administracyjne i na projekty w które angażują się jednostki samorządu oraz organizacje pozarządowe, związki komunalne. Jego zdaniem każdy wójt, prezydent czy burmistrz miasta myślący, że uda mu się sprawnie funkcjonować bez otoczenia, bez współpracy z sąsiadami, przegra. Nie zdobędzie żadnych pieniędzy z UE czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego promujących w nowym budżecie inwestycje ponad lokalne, regionalne, podnoszące jakość życia mieszkańców nie jednej, ale kilku gmin czy powiatów. Pojedyncze, małe projekty strukturalne, to przeszłość. W latach 2014-2020 istotna będzie współpraca, a nie jak dotychczas konkurencja pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.   

W dalszej części swej prezentacji przeszedł do konkretów. Wyjaśnił, że granty w wysokości 350-550 tys. euro, jakie można uzyskać w ramach omawianego programu, przeznaczone będą na projekty techniczne, studia wykonalności, plany konsultacji społecznych, plany rozwoju instytucjonalnego, niezbędne szkolenia itp. Po pieniądze mogą sięgać partnerstwa samorządowe, a nie gminy samodzielnie, jako jeden podmiot. Premiowane będą projekty duże, spójne, obejmujące kilka gmin czy powiatów. Na przygotowanie i złożenie wniosku o grant samorządowcy z powiatu sochaczewskiego mają czas do połowy marca. Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie etap oceny i zyska uznanie w oczach komisji, decyzja o przyznaniu grantu zapadnie w wakacje. Na opracowanie niezbędnej dokumentacji i rozliczenie wydanych środków partnerstwo samorządowe będzie mieć czas do końca 2015 roku.

- Cieszę się, że doszło do tego spotkania. Od dłuższego czasu zabiegaliśmy w Związku Miast Polskich o wpisanie sochaczewskiego partnerstwa na listę potencjalnych beneficjentów programu oraz o wyznaczenie merytorycznego opiekuna. Wsparcia udzieli nam ekspert ZMP, były prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz. Jeśli uda nam się napisać ciekawy wniosek, na analizy i opracowania zyskamy minimum 1,5 mln złotych – mówi Daniel Jarosz kierownik Referatu Projektów Społecznych.

Dyskusja nad programem była krótka. Burmistrz i wójtowie zgodzili się, że trzeba skorzystać z szansy, powołać partnerstwo, zaprosić do tego grona także starostwo, przejrzeć strategie rozwoju gmin i znaleźć kilka inwestycji, których dokumentacja mogłaby być sfinansowana z grantu.

Jak zaznaczył burmistrz Piotr Osiecki, miasto i ościenne gminy łączy wiele, nie tylko chęć zagospodarowania odpadów komunalnych. Obszarów współpracy może być wiele choćby przy projektach drogowych. Mieszkańcy gmin korzystają z sieci dróg miejskich, dojeżdżają do Sochaczewa do pracy, do dworca PKP, wielu klientów basenu ORKA czy bibliotek to także mieszkańcy gmin. Jak podkreślił, mocno wierzy, że współpraca gmin leżących w granicach powiatu przyniesie wszystkim wymierne korzyści.

Na wspólne obszary zwrócił także uwagę z-a burmistrza Marek Fergiński podkreślając, że gminy i miasto mogą wspólnie pomyśleć o budowie parkingu przy stacji PKP, turystycznym wykorzystaniu walorów kolei wąskotorowej, budowie ścieżek rowerowych, wydłużeniu lub utworzeniu nowych tras na terenie gmin obsługiwanych przez autobusy ZKM itd. Dodał, że miasto i ościenne gminy mogłyby opracować wspólną, spójną strategię rozwoju dla całego obszaru powiatu, a wtedy znacznie łatwiej będzie sięgać po pieniądze unijne z perspektywy 2014-2020. Na koniec ustalono, że kolejne robocze spotkanie samorządowców odbędzie się w drugiej połowie listopada.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrzowie Sochaczewa P. Osiecki, M. Fergiński i S. Wachowski, wójtowie Nowej Suchej Maciej Mońka, Młodzieszyna Joanna Szymańska, Rybna Grzegorz Kropiak, z-ca wójta Teresina Marek Jaworski oraz reprezentanci gmin Iłów i Sochaczew.

Projekt „Budowanie kompetencji dla współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” realizowany jest przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014.

A A A
05-11-2012
godz.09:33
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346349 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy