Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Obowiązek dostosowania licencji taxi - Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miejski w Sochaczewie przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). 

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi, a także każdy kierowca, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

W związku z powyższym, przedsiębiorcy posiadający licencję taxi wydaną przed 1 stycznia 2020 r. są zobowiązani złożyć wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych w terminie do 31.12.2022 r. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pokój nr 112.

 

Więcej informacji:

Urząd Miejski w Sochaczewie

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

tel. 46 862 22 35 wew. 393 

A A A
18-05-2022
godz.15:25
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 18.08.2022 r. 3757735 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy