Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Seniorze - skorzystaj z programu
wiadomość pochodzi z:  Centrum Usług Społecznych

SENIORZE -  SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

Ważne

Przedłużenie terminu naboru osób do udziału

w programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów”

 

 

         Zapisy do Programu do dnia 20.05.2022

 

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Sochaczew dofinansowania do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pragniemy poinformować o przedłużeniu terminu naboru osób do udziału w programie.

 

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie przystąpiło  do realizacji II modułu Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

Adresaci Programu

Program jest adresowany do:

  • Mieszkańców  miasta Sochaczewa  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Działania programu

W ramach programu Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

 Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski, 
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

 

 

 

Skorzystaj z programu

Osoby w wieku 65+  (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Centrum Usług Społecznych  w Sochaczewie z Marzeną Zydlewską, tel (046 863 -14-81 wew. 216), Eweliną Tymorek (046 863 14 81 wew.218) lub osobisty w siedzibie Centrum Usług Społecznych Al.600-lecia 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Ważne

Termin zapisów został przedłużony  do dnia 20 maja  2022 roku. Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

A A A
11-05-2022
godz.08:27


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 24.05.2022 r. 3625365 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy