Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Tu oddasz kanapę, świetlówkę, pralkę

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa na terenie oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 69. Pracuje w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00 (za wyjątkiem tzw. czerwonych kartek w kalendarzu).

Przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne od każdego sochaczewianina, który płaci za śmieci. Oznacza to, że kanapy czy dywany są odbierane po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty śmieciowej. Może to być np. zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, kopia ostatniego przelewu wysłanego na konto spółdzielni lub wspólnoty potwierdzająca, że wraz z czynszem płacimy za śmieci.

PSZOK przyjmuje m.in. papier, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów.

 

A A A
11-01-2022
godz.08:28
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 01.07.2022 r. 3681881 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy