Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Ekspresówka jednak od zachodu?

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowa droga ekspresowa S50, stanowiąca część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (AOW), ma przebiegać po zachodniej stronie Sochaczewa, a nie jak zakładano - od wschodu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiadomiła o zmianie tych założeń ogłaszając 22 grudnia przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla odcinków OAW po zachodniej stronie stolicy.

Przypomnijmy, że w styczniu 2021 roku odbyły się konsultacje planów drogowych, jakie w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego kreśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nadal aktualne są plany m.in. budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, która na dużych odcinkach ma przebiegać w podobnym szlaku jak przechodząca przez Sochaczew droga krajowa nr 50 (Wiskitki, Bielice, Sochaczew, Młodzieszyn, Wyszogród). Obok naszego miasta miałaby powstać zupełnie nowa trasa szybkiego ruchu S50.

Równo rok temu, w ramach konsultacji społecznych, GDDKiA zaprezentowała wyniki Studium Korytarzowego, które wskazało najkorzystniejszy przebieg drogi wybrany spośród czterech analizowanych wariantów. Eksperci za najlepszy uznali wariant "zielony", wedle którego S50 obchodziłaby Sochaczew od wschodu. Samorząd Sochaczewa także za najlepszy uznał wariant "zielony", najmniej ingerujący w tkankę miasta. Zakładał on, że między Wiskitkami a Wyszogrodem powstałoby pięć węzłów pozwalających kierowcom wjechać na przyszłą ekspresówkę. Na wysokości Sochaczewa znajdowałyby się dwa węzły - na przecięciu S50 z trasą nr 92 do Warszawy (między miejscowościami Kożuszki Parcel i Chrzczany) oraz na styku ekspresówki z drogą nr 580, prowadzącą z Sochaczewa przez Żelazową Wolę i Leszno do stolicy.

Tymczasem z opublikowanej w grudniu 2021 roku dokumentacji przetargowej na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wynika, że wariant "zielony" został odrzucony. O to, jakie były przyczyny tej decyzji nasza redakcja zapytała rzecznika GDDKiA. Z biura prasowego otrzymaliśmy następującą odpowiedź: "...w trakcie spotkań z samorządami prowadzono uzgodnienia międzyresortowe i finalnie wskazano korytarz uwzględniający wszystkie uzgodnienia - po zachodniej stronie Sochaczewa".

GDDKiA zastrzega, że na tym etapie prac nad dokumentacją nie wskazuje jeszcze konkretnej lokalizacji trasy S50, a jedynie szerokie na kilka kilometrów korytarze, w których projektanci mają umieścić minimum sześć, a ostatecznie trzy najlepsze warianty jej przebiegu. Ustalenie ostatecznego przebiegu drogi nastąpi w procedurze wydania decyzji środowiskowej (w 2024 roku), a na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom.

Z ogłoszenia przetargowego dowiadujemy się również, że nowa S50 będzie trasą szybkiego ruchu - dwujezdniową w obu kierunkach, z pasami awaryjnymi, poboczami, pasem oddzielającym samochody jadące w przeciwnych kierunkach. Tylko do budowy tej infrastruktury potrzebny będzie pas ziemi o szerokości minimum 30 metrów. GDDKiA informuje ponadto, że "docelowo pod przyszłą budowę drogi potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i Miejsc Obsługi Podróżnych".

Wykonawcę Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego poznamy w maju br. Na przygotowanie dokumentacji biuro projektowe będzie miało czas do grudnia 2025 roku, przy czym kompletny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ma być gotowy jesienią 2024 roku. GDDKiA zakłada, że pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej pojedziemy na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa będzie dostępna do 2035 roku.

Zdaniem burmistrza Piotra Osieckiego
W ubiegłym roku zabieraliśmy głos nie tylko w sprawie przebiegu trasy S50, ale także kolei dużych prędkości, która miałaby przebiegać z Baranowa przez Sochaczew w kierunku Płocka. Nasze stanowisko było jasne, że nowa infrastruktura drogowa i kolejowa powinna być budowana w jednym śladzie oraz omijać Sochaczew od wschodu. W takiej wersji kolej mająca obsługiwać Centralny Port Komunikacyjny i trasa szybkiego ruchu, poprowadzone w jednym korytarzu, w minimalnym stopniu dotykają tkanki miasta. Ten wariant znacząco ogranicza ewentualną ingerencję w zabudowę mieszkaniową, obszary chronione czy tereny wojskowe zlokalizowane wokół miasta. Wprawdzie GDDKiA zapewnia, że na tym etapie niczego nie przesądza, przebieg tras ma jedynie charakter orientacyjny, ale będziemy dokładnie śledzić postęp prac nad studium. Na pewno wystąpimy o szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego zrezygnowano z najlepszej, "zielonej" propozycji. Na pewno weźmiemy też udział w zapowiadanych przez GDDKiA konsultacjach społecznych w sprawie trasy S50.
(daw)

A A A
04-01-2022
godz.11:27
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 26.01.2022 r. 3467130 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy