Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Bezrobocie najniższe od lat

Powiatowa Rada Rynku Pracy, pod przewodnictwem wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego, podsumowała miniony rok. Pozytywnie zaopiniowano m.in. podział środków Funduszu Pracy na rok 2022, zapoznano się z sytuacją na rynku pracy w powiecie sochaczewskim. Stopa bezrobocia u nas jest najniższa od lat i wynosi jedynie 3,8 proc.

Rada przeanalizowała i podsumowała wydatkowanie środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych, przyznawanych decyzjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którymi w roku 2021 dysponował PUP w Sochaczewie. Członkowie rady wysłuchali, a następnie zaakceptowali pakiet propozycji podziału środków z Funduszu Pracy na rok 2022, które omówiła dyrektor PUP Marlena Dębicka. Urząd otrzyma w tym roku na różne formy aktywizacji blisko 4 mln zł z Funduszu Pracy oraz ponad 2,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na koniec listopada liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wyniosła  1331 osób, w tym 675 kobiet. W porównaniu do miesiąca poprzedniego ich liczba zwiększyła się o 10 osób. W omawianym okresie urząd dysponował ponad 740 ofertami pracy. Stopa bezrobocia wyniosła w powiecie sochaczewskim 3,8 proc., podczas gdy w województwie mazowieckim było to 4,6 proc., zaś w skali kraju 5,4 proc.

W sumie w minionym roku 238 osób zostało skierowanych przez PUP na staże,  14 bezrobotnych odbyło szkolenia, dwóm osobom sfinansowano studia podyplomowe, 51 osobom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 2 pracodawcom zostały przyznane środki na stworzenie stanowisk pracy dla dwóch pracowników.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

A A A
07-01-2022
godz.08:16
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 26.01.2022 r. 3467127 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy