Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Pomaganie po nowemu
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Centrum Usług Społecznych to nowa instytucja powstała z przekształcenia i połączenia MOPS, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Teraz wszystkie te instytucje znajdują się pod jednym kierownictwem, posiadają jedynie koordynatorów, którzy czuwają nad sprawnym funkcjonowaniem poszczególnych projektów.

A jest ich wiele - cała wcześniejsza działalność placówek wchodzących w skład nowej jednostki oraz zupełnie nowe zadania. Klub seniora, opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych, konsultacje w różnych dziedzinach, to tylko niektóre z projektów, jakie realizuje powołane w styczniu Centrum Usług Społecznych. Już wkrótce dołączy do nich ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Ma zostać otwarty jeszcze w październiku.

Więcej niż MOPS
- Dzięki powstaniu Centrum Usług Społecznych istnieje szansa na odklejenie od nas etykietki pomocy społecznej jedynie dla osób najuboższych, mających problemy z bezdomnością, alkoholem, niezaradnością, bo z tym kojarzył się dotychczas MOPS - mówi  Zofia Berent, dyrektor CUS. - Oczywiście taką pomoc nadal świadczymy, wypłacamy zasiłki, kiedy trzeba kierujemy na obiady albo do schronisk dla bezdomnych, opiekujemy się rodzinami w potrzebie, osobami samotnymi, ale oprócz tego mamy propozycje dla mieszkańców niekoniecznie potrzebujących wsparcia finansowego czy pomocy pracownika socjalnego.

Opieka wytchnieniowa
Jedną z takich form, która się doskonale sprawdziła, jest tzw. opieka wytchnieniowa. Polega ona na tym, że osoba zajmująca się na stałe niepełnosprawną mamą, babcią, dzieckiem może się zgłosić do Centrum, jeśli potrzebuje kilku godzin na załatwienie własnych spraw, czy zwykły odpoczynek. CUS wysyła wtedy zatrudnionego w tym celu opiekuna, który w wyznaczonym czasie zajmuje się podopiecznym. Zofia Berent mówi, że, mimo pandemii, z takiej oferty korzysta coraz więcej osób.

W CUS powstały nowe punkty konsultacyjne, w tym dla ludzi uzależnionych od różnych używek, dawny Dzienny Dom Pomocy Społecznej zyskał nowe zasady działalności, a w przygotowaniu jest klub seniora, który ma rozpocząć działalność od nowego roku. W tej chwili trwa  remont i przystosowanie pomieszczeń do nowej roli. Klub będzie stanowił miejsce spotkań, wykładów, rozwijania zainteresowań dla osób, które zakończyły aktywność zawodową, ale chciałyby jeszcze uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.

Nasza Baza
Zupełnie nowym projektem jest placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Po tym jak w czerwcu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrezygnowało z prowadzenia ognisk wychowawczych na terenie Sochaczewa, inicjatywę przejęło Centrum. W tych samych pomieszczeniach powstanie świetlica prowadzona przez CUS.

- Chcemy, aby była to placówka dla dzieci w wieku 5-15 lat, a więc obejmująca uczniów szkoły podstawowej. Może z niej korzystać maksymalnie 30 osób skierowanych przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych czy asystentów rodziny. Dzieci będą miały do dyspozycji dużą salę oraz oddzielne pomieszczenie do pracy z komputerem, gdzie przygotowujemy cztery stanowiska. W razie potrzeby indywidualnej pracy z dzieckiem czy zajęć grupowych opiekunowie będą mogli korzystać z innych pomieszczeń w ośrodku - opowiada Zofia Berent.

Świetlica będzie działać od poniedziałku do piątku w godz. 14-18. Dodatkową pomocą w odrabianiu lekcji i zajęciach rekreacyjnych będzie służyć młodzież skupiona w Klubie Wolontariuszy. Ośrodek wsparcia dziennego ma już nawet swoją nazwę - Nasza Baza. Wzięła się ona stąd, że kiedyś w tym miejscu, a więc przy ul. 600-lecia 90 działała baza PGKiM. Do tej pory okoliczni mieszkańcy i ich dzieci mówią: idę na bazę. Ale w nazwie kryje się także drugie dno. Jak mówi Zofia Berent, chciałaby, aby mentalnie to miejsce stało się dla dzieci prawdziwą bazą, do której będą chętnie przychodzić, znajdą w niej przyjaciół i opiekunów otwartych na dziecięce potrzeby.

Jolanta Sosnowska

A A A
04-10-2021
godz.19:18
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687395 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy