Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Pod opieką św. Floriana

9 lipca 1880 roku oficjalnie rozpoczęła działalność Straż Pożarna Ochotnicza w Sochaczewie. Obchody 140 rocznicy miały się odbyć w minionym roku, jednak covid nie pozwolił na świętowanie, wspomnienie twórców ówczesnej straży i docenienie tych, którzy obecnie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców ziemi sochaczewskiej. Przesunięte o rok obchody odbyły się dziś przed komendą powiatową PSP i na placu Kościuszki.

O 8.30 strażacy zawodowi i ochotnicy oraz zaproszeni goście zebrali się przed budynkiem strażnicy, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą zasługi sochaczewskich strażaków w walce o niepodległość podczas I wojny światowej. Starszy ogniomistrz Tomasz Brodowicz odegrał na trąbce hejnał Sochaczewa, który stał się sygnałem do wymarszu zebranych do kościoła św. Wawrzyńca. Pododdziały pomaszerowały w rytm marsza granego przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąbina, która zapewniła potem mszy świętej odpowiednio uroczystą oprawę.
Kapelan powiatowy straży ks. Zbigniew Żądło podkreślał, jak trudna, odpowiedzialna jest praca strażaków, i dodawał im otuchy.
- Kiedy podejmujemy tę ważną posługę, niezwykle trudną i często niebezpieczną, pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami. Czuwa nad nami Pan przez swą opatrzność. Jest ktoś, kto razem z nami podejmuje walkę o życie, o dobro – mówił.

Dalsza część obchodów odbyła się na placu Kościuszki, gdzie odegrano hymn państwowy, a na maszt podniesiono flagę państwową.
Najważniejsze wydarzenia ze 140-letniej historii sochaczewskiej straży przypomniał burmistrz Piotr Osiecki. Przywołał nazwiska wielkich patriotów, ojców założycieli straży ogniowej - Bronisława Łuszczewskiego, Władysława Tomickiego, Władysława Garbolewskiego i Władysława Piaseckiego, historię sporu z zaborcą o polskie napisy na pierwszym sztandarze, rolę strażaków w wyzwalaniu Sochaczewa w 1918 roku, okoliczności powrotu sztandaru do remizy po pożodze I wojny światowej (był ukryty przez księcia Pawła Woronieckiego). Podkreślał, jak ważną rolę odegrali w utrwalaniu polskości, zachowaniu naszej kultury, języka, marzeń o wolnej Rzeczypospolitej. Na koniec wspomniał kilku powojennych komendantów straży, w tym Ferdynanda Bieńczyka piastującego tę funkcję w latach 1968-1999 oraz Pawła Kubiaka kierującego jednostką w latach 1999-2014.
- W imieniu mieszkańców ziemi sochaczewskiej, wszystkich samorządów, starostów i radnych składam wam wyrazy podziękowania, a przede wszystkim wyrazy szacunku i wdzięczności za te 141 lat. Życzę jednocześnie, żeby tak bardzo wymagająca służba była bezpieczna, żeby święty Florian czuwał nad wami w każdej sekundzie, szczególnie wtedy gdy z narażeniem własnego zdrowia i życia jedziecie na ratunek – podsumował Piotr Osiecki.

W dalszej części obchodów wręczono okolicznościowe dyplomy przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Odebrali je: st. ogn. Ewa Paduch, st. ogn. Tomasz Brodowicz, asp. sztab. Damian Zimochocki, bryg. Maciej Bieńczyk i st. bryg. Piotr Piątkowski.

Chwilę później wręczono okolicznościowe medale upamiętniające 140 rocznicę powstania sochaczewskiej straży ogniowej a Komendant Powiatowy PSP przypomniał, że w minionym roku komenda została rozbudowana i za pomoc w zgromadzeniu pieniędzy na ten cel podziękował ministrowi Małeckiemu, władzom miasta, powiatu i komendzie wojewódzkiej PSP. W dowód wdzięczności wręczył statuetki z postacią patrona strażaków, św. Floriana.
Na koniec ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, przeprowadzonego pod patronatem starosty Jolanty Gonty, „Straż pożarna wczoraj i dziś”. Wpłynęło ponad czterdzieści prac. W grupie wiekowej do siedmiu lat I miejsce zajął Jakub Lubarski, w kategorii 8 -12 lat Maria Wachowska a w grupie wiekowej 13 -18 lat Rozalia Machała. Laureaci odebrali dyplomy i upominki.

Uroczystość podsumował Maciej Małecki. Jak mówił, przez 141 lat zmieniło się wszystko wokół nas – Sochaczew, wyposażenie, sprzęt.
- Nie zmieniło się jedno – odwaga, męstwo i poświecenie naszych strażaków. Za to, jako poseł ziemi sochaczewskiej, z całego serca wam dziękuję. Na koniec wyrazy wdzięczności chcę skierować do wyjątkowych osób, do waszych najbliższych, za to, że kiedy my słyszymy syrenę strażacką, speszycie na ratunek, oni z drżeniem serca czekają na wasz powrót, czy wrócicie cali i zdrowi do domu – powiedział minister.

W ramach obchodów na placu Kościuszki można było podziwiać modele pojazdów straży pożarnej z różnych epok, które własnoręcznie wykonuje Piotr Zegarski – strażak i modelarz z Grodziska Mazowieckiego. A na dłużej strażacki jubileusz zostanie z nami za sprawą wystawy plenerowej otwartej na placu Kościuszki. Składają się na nią zdjęcia dokumentujące życie strażaków, ich pracę, najważniejsze akcje z ostatnich lat. Autorem fotografii jest mł. bryg. Tomasz Fijołek.

W uroczystym apelu udział wzięli m.in. wiceminister resortu Aktywów Państwowych Maciej Małecki, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej gen. bryg. Kazimierz Dyński, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP, st. bryg. Mariusz Kowszun, burmistrz Piotr Osiecki, wicestarosta Tadeusz Głuchowski i przewodniczący rady powiatu Andrzej Kierzkowski, wójtowie okolicznych gmin, radna miasta Selena Majcher, komendanci jednostek OSP z powiatu sochaczewskiego oraz reprezentanci instytucji i służb zaprzyjaźnionych z PSP, w tym policji, hufca ZHP, Kampinoskiego Parku Narodowego.

A A A
04-09-2021
godz.10:38
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741124 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy