Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Absolutorium, wotum zaufania i nowe inwestycje

Dziś, w trybie zdalnym, odbędzie XXII sesja rady miejskiej. Początek obrad o godz. 10.00. Obrady można będzie śledzić na żywo na stronie Sochaczew.pl.

Podczas posiedzenia przedstawiony zostanie raport o stanie miasta Sochaczew za 2020 rok. Radni rozpatrzą uchwały w sprawach udzielenia wotum zaufania oraz, po przedstawieniu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, absolutorium dla burmistrza Piotra Osieckiego.

Tradycyjnie, jak praktycznie na każdej sesji, rada wprowadzi zmiany do uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Burmistrz zaproponuje radzie wpisanie do budżetu kilkudziesięciu nowych inwestycji (ich listę publikujemy tu: https://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/33144?title=Trzydziesci-nowych-inwestycji&sochaczew). Ustalone zostaną również nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto na kolejny okres zleci Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ponadto radni miejscy rozpatrzą m.in. uchwały w sprawach utworzenia przy plaży miejskiej sezonowego kąpieliska oraz projekt uchwały dotyczący kolejnej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

A A A
14-06-2021
godz.17:13
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 15.06.2021 r. 3249809 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy