Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Poszukiwani partnerzy do projektów kulturalnych
wiadomość pochodzi z:  UE

REZYDENCJE W MEKSYKU - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU  W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM W PROGRAMIE KULTURA.

Organizatorzy europejsko-meksykańskiego projektu “Move Forward: New Mexican-European Media Art” zapraszają arystów europejskich I meksykańskich do aplikowania o dwumiesięczne rezydencje w Centro Multimedia w mieście Meksyk oraz Centro de Arte y Nuevas Technologias (CANTE) w San Luis Potosi od kwietnia do września 2013. Rezydencje odbędą się także we Francji, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Aplikacje można wysyłać do 15 listopada 2012.

Więcej informacji

* * *

POSZUKIWANI PARTNERZY DO PROJEKTU Z WŁOCHAMI

Włoska fundacja PESCARABRUZZO poszukuje partnerów do projektu, którego celem jest zwiększanie dostępu do dziedzictwa kulturowego dla osób żyjących z dala od miast oraz dla młodzieży i dzieci mających mniejszy dostęp do sztuki i kultury. Innowacyjne działania w formie „art edukacji” mają się odbyć w kilku krajach europejskich. Dziedziny objęte projektem to między innymi: muzyka, film, malarstwo.

Więcej informacji o projekcie i kontakt z organizatorem

* * *

CONNECTED BY THE BORDER – BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa działająca od 2009 roku i mająca na celu budowanie przyjaznych relacji oraz wielostronną współpracę, w tym kulturalną, pomiędzy Unią Europejską a państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą.

Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury w Lublinie oraz partnerzy z krajów Partnerstwa Wschodniego rozpoczynają w październiku 2012 realizację projektu Connected by the Border mającego na celu stworzenie strategii i nowego modelu współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego. Działania zaplanowane w projekcie mają przygotować artystów, menadżerów kultury, instytucje i organizacje kulturalne krajów PW do aktywnego uczestnictwa w drugim Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego w 2013 roku oraz stworzyć narzędzie do budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej. Do grudnia 2012 odbędą się wizyty studyjne, warsztaty, seminaria i spotkania. Wezmą w nich udział reprezentanci opiniotwórczych środowisk kulturalnych krajów PW: przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, artyści, animatorzy i menadżerowie kultury, dziennikarze i publicyści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego. W ten sposób zostanie przeanalizowana kultura i jej oddziaływanie na system polityczny, społeczny i ekonomiczny w krajach PW oraz na integrację z UE. Będzie to punktem wyjścia do wypracowana strategii budowania sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego i stworzenia wspólnych narzędzi współpracy w Europie.

Projekt Connected by the Border
Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego

  * * *

Punkt Kontaktowy ds. Kultury

A A A
03-10-2012
godz.13:22


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344331 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy