Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Organizujesz międzynarodowy festiwal – zdobądź dofinansowanie w programie Kultura
wiadomość pochodzi z:  UE

Złożyć wniosek mogą publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność kulturalną np. teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, organy władzy publicznej. Uwaga! Główna działalność musi polegać na organizowaniu festiwali. Wniosek składa organizator festiwalu – nie jest wymagane posiadanie partnerów zagranicznych.

Obszar 1.3.6 jest adresowany do organizatorów festiwali kulturalnych. Festiwal może dotyczyć wszystkich dziedzin kultury z wyłączeniem sektora audiowizualnego (projekty audiowizualne i festiwale filmowe dofinansowuje Program MEDIA www.mediadeskpoland.eu):

 • sztuki wizualne
 • dziedzictwo kulturowe
 • sztuki sceniczne i performatywne (teatr, muzyka, taniec itd.)
 • design i sztuki użytkowe
 • architektura
 • literatura, książki, czytelnictwo
 • multimedia i nowe technologie
 • projekty interdyscyplinarne

Ostatni dzień składania wniosków został ustalony na 5 grudnia godz. 12.00

Kwalifikują się festiwale, które:

 • w momencie składania wniosku miały już przynajmniej pięć edycji
 • w programie poprzedniej i planowanej edycji prezentują oprócz dzieł narodowych (czyli dzieł z kraju, w którym odbywa się festiwal) także dzieła nie narodowe, tzw. non-national works, z co najmniej siedmiu krajów uczestniczących w Programie. „Narodowość” dzieła określa się na podstawie narodowości jego autora. Natomiast liczba artystów prezentujących te dzieła i ich narodowość nie jest odgórnie narzucona
 • cechuje wyraźny europejski charakter, wpisują się w cele Programu Kultura, czyli: umożliwiają nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i działań w dziedzinie kultury, realizują ideę ponadnarodowego „przemieszczania się” artystów i dzieł oraz udostępniania wyrobów kultury jak najszerszej publiczności

Warunki finansowe

Maksymalna wysokość dofinansowania to 100 000 euro i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. Organizator musi zapewnić finansowy wkład własny i zabezpieczyć ze środków własnych lub pozyskać z innych źródeł na rzecz projektu pozostałą część budżetu. Festiwal musi mieć charakter non-profit, a wszelki przychód (np. ze sprzedaży biletów lub publikacji) musi zostać wykorzystany na potrzeby projektu. Przychód nie może stanowić finansowego wkładu własnego

Więcej informacji tutaj.

Dziennik Warto Wiedzieć

A A A
03-10-2012
godz.13:15


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344388 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy