Sochaczew Sochaczew Sochaczew
DYŻUR LETNI

 

PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI NA  DYŻUR LETNI

 
Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie  

dyżur letni będzie pełniło od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.  

codziennie w godzinach od 6:30 do 17:30. 

 
Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur jest:

1. Wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym:

• ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni”  -  Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia na dyżur letni 2021.pdfw terminie od 01.06.2021r. do 18.06.2021r. 

• dowód wpłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. Informację o wysokości opłaty za czas uczęszczania dziecka do przedszkola można uzyskać telefonicznie lub stacjonarnie.

•  Oświadczenie o zapoznaniu z procedurami- Załącznik nr 2 - oświadczenie - dyżur letni 2021.pdf

• Oświadczenie do odbioru dziecka - Załącznik nr 3 - oświadczenie do odbioru dziecka - dużur letni 2021.pdf

• Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych o zatrudnieniu oraz o niekorzystaniu z urlopu w czasie dyżuru letniego (czas na który zostało zapisane dziecko do przedszkola) 

• Inne wymagania zgodne z zasadami zapisu dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

 
Uwaga

Przy wpłatach do banku na konto prosimy podawać imię i nazwisko dziecka oraz wpłacać dokładną sumę pieniędzy.

 

 
Dokumenty można składać w formie skanu/zdjęcia 

za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres mailowy przedszkola:

przedszkolenr6.socho@wp.pl

lub

do urny znajdującej się przed wejściem głównym

do przedszkola

w zamkniętej, podpisanej kopercie 

w godzinach od 8:00 do 16:00  

z dopiskiem: ,,DYŻUR LETNI”

 

 

Jednostka miesiąc dyżurujący nr konta bankowego

 

Miejskie Przedszkole nr 1

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2,

96-500 Sochaczew

tel. 046 862-26-48

 

LIPIEC

16 9283 0006 0000 1994 2000 0010

Bank Spółdzielczy

 

Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddz. Integracyjnymi 

ul. 15 sierpnia 50, 96-500 Sochaczew 

tel. 046 863 09 20 

 

SIERPIEŃ

25 9283 0006 0000 1992 2000 0010

Bank Spółdzielczy

 

Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima

ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew

tel. 046 863 26 43  

 

SIERPIEŃ

87 9283 0006 0000 1989 2000 0010

Bank Spółdzielczy

 

Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Montessori 

ul. Żwirki i Wigury 15, 96-500 Sochaczew

tel. 046 862 33 80

 

LIPIEC

77 9283 0006 0000 2002 2000 0010

Bank Spółdzielczy

 

Dyżur letni - ogłoszenie.pdf

A A A
28-05-2021
godz.08:20


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 15.06.2021 r. 3249871 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy