Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Prawie 30 mln na inwestycje
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Za kilka tygodni radni miasta zajmą się analizą sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Nie był to rok łatwy, ale dzięki podjętym w odpowiednim czasie decyzjom o oszczędnościach, ulgach dla firm, dofinansowaniu jednostek które najbardziej ucierpiały w wyniku obostrzeń – zakończył się dobrze. Dochody zrealizowano w 98,5 proc. planu (200 mln) a wydatki w 96,4 proc. (200,4 mln).

W minionym roku samorząd wydał na inwestycje 28,5 mln zł. W pierwszej piątce największych projektów znalazły się: budowa amfiteatru i widowni na podzamczu (11,6 mln), zakup trzech autobusów elektrycznych dla ZKM w ramach projektu „Sochaczewski Eko-bus” (5,7 mln), przebudowa I odcinka ul. 15 Sierpnia (4,7 mln), budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Chodakowie (3,5 mln) oraz  stadionu przy ul. Warszawskiej 80 (748 tys. zł). Wśród mniejszych, ale wcale nie mniej ważnych inwestycji warto wymienić przebudowę ulicy Ułanów Jazłowieckich (550 tys.), nowe oświetlenie w ulicy 15 Sierpnia i Pionierów (158 tys.), rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 (100 tys.) czy zakup tablic i projektorów multimedialnych dla szkół podstawowych (55 tys.).

Tradycyjnie ratusz wsparł samorząd powiatowy w projektach, z których będą korzystali mieszkańcy Sochaczewa. Niemal 600 tys. przekazano na trzeci i ostatni etap remontu ul. Trojanowskiej, 265,6 tys. zł na przebudowę ulicy Głowackiego, 200 tys. na rozbudowę siedziby Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Trudny egzamin zdali przedsiębiorcy realizujący miejskiej projekty, którzy od chwili wprowadzenia pierwszych obostrzeń sygnalizowali problem z dostawami materiałów budowlanych oraz pracownikami kierowanymi na kwarantanny. Ostatecznie jednak wszystkie duże zadania doprowadzono do finału, wystartowano też z nowymi, jak budowa sali gimnastycznej przy „dwójce”.

To był także dobry rok jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Samorząd zdobył prawie 7,6 mln zł różnych dotacji, w tym 4,5 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowe wsparcie burmistrz przeznaczył na II etap remontu ul. 15 Sierpnia oraz budowę sieci sanitarnej i zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Płockiej. Do prowadzonego w tym roku remontu ul. 15 Sierpnia dołożył się także rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (2,2 mln). Kolejna duża dotacja to 553 tysiące na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 200 tys. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów wypożyczonych potem uczniom szkół podstawowych do nauki zdalnej. Warto też wspomnieć, że działanie żłobka miejskiego wsparła dotacja z programu Maluch (141 tys.), a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pomógł miastu w utylizacji eternitowych płyt cyklicznie zdejmowanych z prywatnych domów, garaży i budynków gospodarczych (32 tys.).

(daw)

A A A
18-05-2021
godz.09:32
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344357 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy