Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Mazowieckie. Bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji na kulturę
wiadomość pochodzi z:  UE

Fundacja Business Revolutions zaprasza podmioty działające na rzecz kultury na bezpłatne konsultacje w zakresie weryfikacji możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje będą odbywac się do 7 października 2012 w województwie mazowieckim.

Fundacja Business Revolutions zaprasza na bezpłatne doradztwo w zakresie konkursu dotacyjnego:

"Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” od 15.06.2012 - 15.10.2012

Bezpłatne doradztwo dotyczy przeprowadzenia szczegółowej analizy możliwości otrzymania dotacji

Informacje o konkursie:

Obszary tematyczne:

 • edukacja artystyczna i kulturalna
 • dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa)
 • muzyka i sztuki sceniczne
 • sztuki plastyczne i wizualne

Typy projektów:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

Wartość dofinansowania: do 90%

Uwaga ważne: wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu,

Wnioskodawcą mogą być

 1. państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe
 2. publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 3. uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
 4. archiwa państwowe
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 6. organizacje pozarządowe (NGOsy) ze sfery kultury

Więcej informacji: www.business-revolutions.pl biuro@business-revolutions.pl

www.wiadomosci.ngo.pl

A A A
19-09-2012
godz.15:13


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344383 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy