Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dotrzeć do osób potrzebujących

Pierwszego stycznia tego roku swoją działalność rozpoczęło w Sochaczewie Centrum Usług Społecznych. Na czele przekształconej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jednostki stanęła wieloletnia dyrektor MOPS Zofia Berent, z którą rozmawiamy o znaczeniu nowej jednostki dla mieszkańców Sochaczewa.

Czy po powstaniu centrum zmieniły się jego zadania?
Zadania zostały zachowane zgodnie z ustawą o działalności Centrum Usług Społecznych i z uchwałą rady miasta. Centrum powstało w ramach przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego przekształcenia MOPS wchłonął Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Co to oznacza dla osób dotychczas zatrudnionych w obu jednostkach?
Jeśli chodzi o kadrę, to wszystkie osoby znalazły zatrudnienie w nowych strukturach. Nie zawsze na tych samych stanowiskach, ponieważ doszło na przykład do połączenia obu księgowości i obu działów kadr. Ustawa o CUS zakłada obligatoryjne powstanie pewnych stanowisk w tej nowej instytucji, a że dysponujemy sprawdzonymi pracownikami, nie było problemu z ich obsadzeniem.

Jak w tym nowym układzie odnalazł się DDPS?
Zadania dziennego domu zostały zachowane. Zmieniła się nieco struktura, tzn. dyrektora  zastąpił koordynator DDPS, a jednostka znalazła się w pionie Organizatora Społeczności Lokalnej. Jest to jedno ze stanowisk, do powołania którego obliguje ustawa. Ale MOPS i DDPS to nie jedyne podmioty, które znalazły się w strukturach centrum. Dołączyła do nich również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak te zmiany sprawdzają się w praktyce?
Jesteśmy na początku nowej drogi, niektóre zmiany nadal są wprowadzane. Niektóre mechanizmy muszą się dotrzeć, a obecna sytuacja epidemiczna nie sprzyja ich testowaniu. Centra Usług Społecznych to nowe jednostki, przejmują różne podmioty zajmujące się wsparciem i aktywizacją. Są miasta, w których do takich centrów trafiają np. odpowiedniki naszego Sochaczewskiego Centrum Kultury czy MOSiR. U nas w strukturach centrum znalazły się jednostki stricte z dziedziny pomocy społecznej. Realizacja jego zadań jest mocno uzależniona od regionu i specyfiki danej gminy. Inne problemy są w Sochaczewie, inne w Pułtusku czy Przasnyszu.

Kto w tej chwili korzysta z usług sochaczewskiego centrum?
Okres zimowy to czas, kiedy pomoc społeczna jest szczególnie potrzebna. Mamy przecież kwestie bezdomności, problemy seniorów, sprawy dzieci i młodzieży, a z uwagi na obostrzenia sanitarne pojawiają się trudne tematy związane z izolacją. Odpowiadamy za obiady w szkołach. prowadzimy program wydawania, a nawet dowożenia do domów posiłków dla seniorów. Do seniorów 70+ skierowany jest program Wspieraj Seniora, w ramach którego starsze osoby wymagające wsparcia mogą liczyć na pomoc m.in. przy robieniu zakupów, realizowaniu recept czy załatwianiu spraw urzędowych. Włączyliśmy się także w program szczepień. Zabezpieczamy transport dla osób, które inaczej na takie szczepienie nie byłyby w stanie dotrzeć.

Z uwagi na epidemię, zajęcia, które wcześniej proponował DDPS, są zawieszone. Na czym polega obecnie praca z seniorami?
Terapeuci są z podopiecznymi w stałym kontakcie. Właśnie do części z nich – samotnych, z ograniczonymi możliwościami zadbania o siebie, dowożone są posiłki. Ci bardziej sprawni odbierają posiłki sami, ale oczywiście nie mogą ich spożyć na miejscu. Objęci są też wspomnianym projektem Wspieraj Seniora, w który bardzo zaangażowały się środowiska harcerskie i klub wolontariatu.

Spotkania klubu wolontariuszy ze względu na epidemię też zostały zawieszone.
To prawda, nie oznacza to jednak, że klub przestał działać. Zrzeszona w nim młodzież komunikuje się zdalnie i nadal pomaga potrzebującym. Na ile to możliwe wspiera dzieci w nauce. Myślę, że kiedy sytuacja w kraju się unormuje, wolontariusze znów zaczną się u nas spotykać.

Jakie korzyści dla podopiecznych wynikają z powstania Centrum Usług Społecznych?
Chyba najbardziej oczywistą korzyścią jest fakt, że duża część oferty pomocowej jest teraz skoordynowana w jednym miejscu. Nasza oferta stała się bogatsza, a kiedy unormuje się sytuacja epidemiczna w kraju wrócą grupy samopomocowe, zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą. Zdajemy sobie sprawę np. z rosnącego zapotrzebowania na pomoc konsultantów,  psychologów, czy pedagogów. Rozpoczęliśmy tworzenie indywidualnych programów wsparcia osób najbardziej potrzebujących, tak zwanych indywidualnych planów pomocy. Na pewno z korzyścią dla mieszkańców będzie również powołanie Organizatora Społeczności Lokalnej i Organizatora Usług Społecznych. Pozwoli to na wyjście z naszą ofertą do ludzi z różnych środowisk i w różnym wieku. Wierzę, że będzie to miało znakomity wpływ na integrację naszej lokalnej społeczności.

Rozmawiał Sebastian Stępień

A A A
11-03-2021
godz.09:58
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339395 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy