Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Teren do wydzierżawienia 87 mkw Targowisko Miejskie

                                                                                                                 Sochaczew, dnia 01.03.2021 rok

 

Zarządzenie nr 8/2021

z dnia 01.03.2021 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w

dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Lp.

Opis nieruchomości

 

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

 

Część działki gruntu

 

Wysokość opłaty

 

Czas trwania umowy

1

Teren pod stoisko handlowe przy ul. Pokoju 12 (Targowisko Miejskie)

 87 m 2

nr 774/1

Cena minimalna

30,00 zł netto za 1 m2

do 3 lat

 

* szkic sytuacyjny dostępny jest w sekretariacie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

 

  1. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz BIP, po ogłoszeniu przetargu.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono dnia 01.03.2021 r.

 

A A A
01-03-2021
godz.08:57
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 27.09.2022 r. 3823300 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy