Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Mazowieckie konkursy dla OPP
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przypomina o trwających konkursach ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. 

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Harmonogram konkursów został przedstawiony Mazowieckiej Radzie działalności Pożytku Publicznego oraz opublikowany na stronie www.dialog.mazovia.pl (podstrona: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert).

 

Można go również ściągnać za pośrednictwem podanego niżej linku:

Harmonogram Konkursów - 2021 rok.pdf

A A A
15-02-2021
godz.09:06
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 05.03.2021 r. 3152084 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy