Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Mogą ruszać z budową

19 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym, rada miasta zmieniła wczoraj zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla dwóch działek stanowiących część tzw. pól czerwonkowskich. To teren o łącznej powierzchni 3,5 hektara należący do firmy VFM Real Estate planującej tam budowę dziesięciu bloków.

Punktowa zmiana studium zmierzała do tego, by na dwóch wspomnianych działkach, kupionych od miasta w 2019 roku, umożliwić firmie rozpoczęcie inwestycji, a VFM zapowiada, że z budową pierwszego bloku chce ruszyć jeszcze w II kwartale tego roku. Docelowo na polach ma stanąć dziesięć budynków mieszkalnych o wysokości od ośmiu kondygnacji od strony ulicy Olimpijskiej do czterech pięter w sąsiedztwie tzw. osiedla milionerów. W pierwszym etapie, w bloku projektowanym naprzeciw hali sportowej MOSiR, powstanie 128 mieszkań o powierzchni od 32 do 126 m2, z częścią usługowo-handlową na parterze. Na osiedlu ma powstać pierwsza w Sochaczewie publiczna stacja do ładowania samochodów elektrycznych a prawie cały dach budynku pokryją panele fotowoltaiczne zasilające oświetlenie terenów zielonych.  

By firma mogła bez obaw ruszyć z inwestycją konieczna była zmiana studium. Decyzją rady obecnie na wspomnianych działkach podstawowym kierunkiem zagospodarowania jest teraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a jak wyjaśniała Anna Bereś z firmy Budplan opracowującej zmianę studium, w katalogu usług wspierających ten podstawowy kierunek mieszczą się m.in. biura, usługi oświaty, handel, usługi zdrowia i kultury - z wyłączeniem stacji paliw.

Studium wskazuje maksymalną wysokość zabudowy. Od ulicy Olimpijskiej to 26 metrów, a od osiedla milionerów 16 metrów. Inwestor będzie mógł zabudować nie więcej niż 50 proc. działki, a powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleń) ma obejmować minimum 25 proc. terenu. Studium wskazuje też, że na jeden projektowany lokal mieszkalny ma przypadać nie mniej niż 1,2 miejsca do parkowania.

(daw)

A A A
11-02-2021
godz.16:57
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339365 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy