Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wpis kwalifikacji zawodowych w CEIDG

Informujemy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:

uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze

Szczegóły procedury znajdziecie Państwo na stronie CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;88ddf393-8841-497c-b100-0ec6f9feb026

 

A A A
09-12-2020
godz.14:50
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 08.03.2021 r. 3153410 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy