Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Powstanie centrum pomocowe?

Na najbliższej sesji rady miasta stanie projekt uchwały dotyczący utworzenia Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Miałoby ono łączyć i koordynować zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Jak mówi wiceburmistrz Marek Fergiński nadzorujący w ratuszu m.in. zagadnienia z zakresu oświaty i pomocy społecznej, rodziny wymagają obecnie zupełnie innego wsparcia niż jeszcze dziesięć lat temu.

- Tak jak zmienia się świat wokół nas, zmienia się rola i zadania pomocy społecznej. Coraz rzadziej to wypłata zasiłków, lecz rozmowa, plan działania ułożony wspólnie z asystentem rodziny, nauka racjonalnego wydawania pieniędzy. Wiele rodzin może wyjść i wychodzi z trudnej sytuacji, gdy ktoś skutecznie zachęci rodzica do podjęcia pracy, a dziecku pokaże, że dzięki Pogotowiu Lekcyjnemu jest w stanie zdobywać dobre oceny. Żyjemy coraz dłużej, ale jednocześnie ubywa rodzin wielopokoleniowych. Starsze osoby zostają same, nie mają wsparcia bliskich, potrzebują nie tylko ciepłego posiłku, ale specjalistycznych usług opiekuńczych czy wsparcia psychologicznego. Centrum pozwoli lepiej skoordynować wszystkie działania prowadzone obecnie przez MOPS i DDPS – mówi Marek Fergiński.

Przekształcenie oraz połączenie jednostek byłoby tym łatwiejsze, że obie placówki są zlokalizowane w jednym budynku przy al. 600-lecia. Centrum miałoby objąć działalnością zarówno osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, jak i seniorów korzystających z usług DDPS. W struktury nowej instytucji weszłaby ponadto sfera spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Centrum byłoby także koordynatorem przedsięwzięć organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy społecznej.

- W budynku przy 600-lecia 90 swego rodzaju centrum pomocy społecznej istnieje od dawna. Oprócz MOPS i DDPS swoje siedziby mają tam także koło Polskiego Związku Niewidomych, świetlica terapeutyczna TPD i Klub Wolontariuszy, działa Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny, Telefon Zaufania, Pogotowie Lekcyjne. To miejsce wielu aktywności – przypomina wiceburmistrz.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że "dorobek lokalnej pomocy społecznej będzie wykorzystywany w utworzonych działach pomocy społecznej tak, aby rozwijać nowe formy profesjonalnego pomagania, w tym pracę środowiskową i nowoczesne formy zarządzania usługami społecznymi". Projekt zakłada, że pracownicy MOPS oraz DDPS po przekształceniach staną się automatycznie pracownikami powołanego centrum. Również majątek tych instytucji w całości ma przejść do  nowej placówki. Odbyły sie już konsultacje społeczne w tym zakresie i nie wpłynęły żadne uwagi do projektu. (sos)

 

A A A
23-11-2020
godz.09:26
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407060 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy