Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Spadające konary przestaną zagrażać pieszym i samochodom

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, zarządca drogi biegnącej z Chodakowa do Żelazowej Woli, w ścisłej konsultacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, planuje zająć się aleją lipową biegnącą w śladzie drogi nr 580. Niestety część rosnących tam drzew jest w złym albo bardzo złym stanie biologicznym i zagraża bezpieczeństwu użytkowników arterii.

Od 1980 roku aleja lipowa jest wpisana do rejestru zabytków, a od 2009 r. figuruje w rejestrze pomników przyrody na podstawie rozporządzenia nr 18 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego. W związku z tym zarządcę drogi obowiązuje ścisła procedura postępowania z drzewami rosnącymi w pasie drogowym.

W trakcie prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew odbyła się ocena dendrologiczna wykonana przez specjalistów, która jednoznacznie wykazała, że drzewa mają w większości spróchniałe pnie, uschnięte konary i zagrażają spacerowiczom oraz pojazdom poruszającym się drogą nr 580. Od dawna do MZDW wpływają prośby użytkowników drogi oraz właścicieli domów stojących przy ul. Chopina, by pilnie zająć się uschniętymi drzewami, bo nawet podczas lekkiego wiatru spadające na ziemię gałęzie zagrażają pieszym.

MZDW zwrócił się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na wycinkę 66 drzew stojących w pasie ulicy Chopina na terenie miasta. Za względu na to, że aleja jest pomnikiem przyrody sprawa musi stanąć na sesji Rady Miejskiej Sochaczewa, aby ta określiła, na jaki zakres prac wyraża zgodę.
- Zdaję sobie sprawę, jak ważna i cenna jest aleja, ale rola miasta polega tu jedynie na określeniu, jakie prace na jej terenie mogą zostać zrealizowane przez MZDW w zakresie ochrony przyrody - mówi Agnieszka Tomaszewska, naczelnik wydziału ochrony środowiska UM. - W przygotowanej uchwale wnioskujemy m.in. o zastąpienie usuniętych drzew nowymi nasadzeniami, posiadającymi wysokie walory biologiczne i estetyczne. Mają się one znaleźć w miejscach wyciętych, suchych drzew.

Pozostałe zalecenia to możliwość wykonania sanitarnych cięć gałęzi, a w razie potrzeby zastosowanie podpór i odciągów zapewniających odpowiednią statykę drzew. Prace mają być wykonywane przez firmę posiadającą kwalifikacje do zajmowania się drzewostanem na terenach zabytkowych. MZDW musi powiadomić urząd miejski o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, a wydział ochrony środowiska skontroluje, czy zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami. Jednocześnie wszelkie planowane do wykonania prace w obrębie drzew rosnących w alei muszą być zatwierdzone w stosownym zezwoleniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ostatecznie decyduje o ich zakresie.

Ponieważ aleja lipowa biegnie także przez teren gminy Sochaczew, sprawą będą musieli się zająć również radni sąsiedniego samorządu.

Jeszcze jedną uchwałą z tego zakresu, która ma stanąć na listopadowej sesji rady miasta, jest wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej "Pod Dębem" z ul. Grunwaldzkiej 8a w Chodakowie. Zarządca wspólnoty zwrócił się do urzędu miejskiego o zgodę na wykonanie pielęgnacji dębu szypułkowego stojącego w pobliżu budynku, a będącego pomnikiem przyrody. Przedstawiciele wspólnoty zwracają uwagę, że ze względu na bliskie sąsiedztwo dębu i ich budynku oraz zły stan gałęzi, niszczą one elewację oraz dach bloku, stanowią też zagrożenie dla przechodniów. W związku z tym w projekcie uchwały przewidziano usunięcie posuszu oraz obumarłych i nadłamanych konarów a także tych, które kolidują z budynkiem. Określone zostały szczegółowe zasady postępowania z zabytkowym dębem. Podobne prace pielęgnacyjne wykonywano tam trzy lata temu.

(sos)

 

A A A
17-11-2020
godz.10:40
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687432 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy