Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Coraz bliżej budowy sądu

Wojewoda Mazowiecki pozytywnie odniósł się do prośby starosty i wyraził zgodę na zamianę działek pomiędzy miastem a skarbem państwa. Ratusz odda hektar pól czerwonkowskich, a w zamian otrzyma 3677 m2, wraz z budynkiem, w ścisłym centrum miasta. To kolejny bardzo ważny krok na drodze do budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

O tym, że warunki pracy i obsługi interesantów w naszym sądzie trzeba pilnie poprawić, wiadomo od dawna. Wymagania wobec gmachów publicznych, zabezpieczenia sądów na czas rozpraw czy ich dostępności dla niepełnosprawnych rosną, a w budynku przy 1 Maja wielu rozwiązań nie da się wdrożyć. Mała działka, bliskość bloków oraz wzrastające potrzeby lokalowe wynikające z nowych obowiązków nakładanych na sądy - to trzy główne czynniki przesądzające o konieczności budowy.

Pierwsze konkretne deklaracje w tej sprawie padły w 2015 roku, gdy ówczesny prezes sądu uzyskał od swych zwierzchników zapewnienie, że jest szansa na umieszczenie Sochaczewa w ministerialnych planach, a wskazanie konkretnego terenu stanowiłoby poważny argument w dalszych rozmowach. Pomoc zadeklarowało miasto. Burmistrz zaproponował radnym zamianę działek ze skarbem państwa i w kwietniu 2015 roku rada miasta jednogłośnie wyraziła na to zgodę. Ustalono, że samorząd przekaże skarbowi państwa hektar pól czerwonkowskich (narożna działa położonej najbliżej miasta, naprzeciw ogrodów działkowych), a po wyprowadzce sądu jego obecna siedziba przy 1 Maja trafi w ręce miasta (gmach ma 1650 m2 powierzchni).

W listopadzie ubiegłego roku w tej sprawie zawarto porozumienie podpisane przez starostę, burmistrza i prezesa sądu. Czytamy w nim m.in., że strony będą dążyły do tego, by najpóźniej w 2025 roku zostało wydane pozwolenie na budowę, a do 2029 roku pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu. Takie zapisy mają mobilizować wszystkie strony do aktywnego wspierania projektu, w przeciwnym razie, jeśli do 2025 roku inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę, działka wróci do miasta.

- Cieszę się, że jest zgoda wojewody, by jego reprezentant w terenie, czyli starosta Jolanta Gonta przekazała miastu działkę przy 1 Maja wraz ze znajdującym się tam budynkiem. Zarządzenie w tej sprawie Konstanty Radziwiłł podpisał 28 października. To kolejny i niezwykle istotny krok na drodze do budowy nowej siedziby sądu. Zgoda wojewody oznacza, że władze centralne bardzo poważnie traktują nasze zamierzenia. Jeszcze kilka lat temu broniliśmy sądu przed likwidacją, a dziś krok po kroku zbliżamy się do budowy nowej siedziby – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Inwestycję sfinansuje budżet państwa, a formalnie przeprowadzi Sąd Apelacyjny w Łodzi. Nowa siedziba to lepsze warunki pracy dla sędziów i urzędników sądowych, lepsze warunki dla osób szukających w sądzie sprawiedliwości, to też pełna dostępność np. dla osób poruszających się na wózkach.

- Usługi publiczne powinny być blisko mieszkańca i cieszę się, że po budowie komendy powiatowej policji rząd kolejne pieniądze lokuje w Sochaczewie, w instytucję wzmacniającą naszą rolę jako ośrodka miejskiego, zapewniającej nam, ale też mieszkańcom sąsiednich gmin, łatwy dostęp do usług świadczonych choćby przez Wydział Ksiąg Wieczystych. Co równie istotne, powstanie obiekt, który nie będzie uciążliwy dla sąsiadów, a w przestrzeni miejskiej pojawi się kolejny nowoczesny gmach publiczny – dodaje Piotr Osiecki.

Daniel Wachowski

A A A
13-11-2020
godz.12:29
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687448 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy