Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sochaczew na drodze ku elektromobilności

Miasto Sochaczew finalizuje właśnie prace nad „Strategią Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Sochaczew”, których podjęcie umożliwiła dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEPARD II. Dokument ten nie podaje skonkretyzowanych rozwiązań, takich jak np. plan budowy czy zakup infrastruktury, ale na podstawie przeprowadzonej diagnozy proponuje kierunki przyszłych działań inwestycyjnych i promocyjno-informacyjnych zorientowanych na rozwój elektromobilności w naszym mieście.

Pierwsze kroki w tym zakresie samorząd miejski podjął już dwa lata temu, przystępując razem z ZKM do realizacji kompleksowego projektu „Sochaczewski Eko-bus” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  W ramach tego przedsięwzięcia zainstalowano m.in. biletomaty, tablice dynamicznych rozkładów jazdy, a także zakupiono nowoczesne autobusy spełniające wyśrubowane normy ekologiczne: trzy elektryczne oraz
dwa spalinowe.  

Zarys kolejnych poczynań, skoncentrowanych na rozwoju elektromobilności w latach 2020-2030, przyniesie wspomniany dokument strategiczny. Zawarte w nim postulaty wpisują się w misję miasta dążącą do zagwarantowania swoim mieszkańcom możliwie najlepszego komfortu życia poprzez sprzężenie działań w sferach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności Sochaczewa jako lokalnego centrum gospodarczego i kulturowego. Elektromobilność (w skrócie EV od ang. electric vehicle) to coś więcej niż powszechnie kojarzone z nią elektryczne samochody, skutery, rowery, hulajnogi czy punkty ładowania, pojawiające się coraz częściej na ulicach polskich miast.

Termin ten obejmuje całokształt zagadnień związanych z napędami elektrycznymi we wszelkiego rodzaju pojazdach, a więc także aspekty techniczne i eksploatacyjne dotyczące EV, technologii i infrastruktury ładowania, a także niemniej ważne kwestie społeczno-gospodarczo-prawne związane z ich projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem. Dlatego też elektromobilność przykuwa wciąż rosnącą uwagę wynalazców, przedstawicieli przemysłu energetycznego, producentów i sprzedawców samochodów, ekonomistów, socjologów, ale przede wszystkim – potencjalnych użytkowników. W przypadku kierowców ich zainteresowanie blokują skutecznie wciąż wysokie ceny samochodów elektrycznych jak również niedostatecznie rozwinięta siatka stacji ładowania.  Stąd też poza entuzjazmem technologicznym, istotnym czynnikiem stymulującym zainteresowanie elektryfikacją transportu oraz jej rozwojem pozostają nadal regulacje legislacyjne przeprowadzane w wielu państwach na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym (również w Polsce), za którymi idą dotacje. Na plan pierwszy w tym zakresie wysuwa się szeroko nagłaśniany problem zmian klimatycznych, w związku z czym obserwuje się wzrost świadomości społecznej o szkodliwości zwiększonej emisji gazów cieplarnianych.

W owe globalne trendy globalne wpisuje się cel nadrzędny strategii, czyli poprawa jakości powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu (rowery, autobusy) i związanej z nim infrastruktury (ścieżki rowerowe, punkty ładowania pojazdów elektrycznych), promocja transportu zbiorowego obsługiwanego przez autobusy elektryczne.

Co to oznacza dla nas, sochaczewian? Najkrócej rzec ujmując – wyłącznie wymierne korzyści: nie tylko poprzez zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej naszego miasta, ale przede wszystkim jakości naszego życia poprzez zapewnienie czystszego powietrza, którym oddychamy, zredukowanie hałasu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa. W dalszej perspektywie spowoduje ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym
i w substancji budynków, a co nie mniej ważne dla każdego z nas – polepszenie warunków życia pociągnie za sobą zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Wreszcie sukcesywne wdrażanie tak wieloaspektowego rozwiązania podniesie poziom atrakcyjności turystycznej Sochaczewa jako miasta nowoczesnego, przyjaznego środowisku, a jednocześnie dbającego o swych mieszkańców.

A A A
09-11-2020
godz.10:35
 


Sochaczew
Sochaczew
nadchodzące wydarzenia

sobota, 05.12.2020 r. 3074737 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy