Sochaczew Sochaczew Sochaczew
3,2 mln od rządu na przebudowę 15 Sierpnia

W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w obecności wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego, z samorządowcami z Mazowsza podpisano kilkadziesiąt umów dotyczących przyznania rządowych dotacji na budowę i funkcjonowanie żłobków oraz przebudowę dróg lokalnych. Jedną z umów zawarł burmistrz Piotr Osiecki.

Umowa podpisana 7 października przez burmistrza i wicewojewodę Sylwestra Dąbrowskiego dotyczyła przyjęcia przez miasto niemal 3,2 mln zł wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. To pieniądze na gruntowaną przebudowę drugiego odcinka ul. 15 Sierpnia – między ulicą Broniewskiego a obwodnicą miasta.

- To kolejna inwestycja mocno wspierana przez posła ziemi sochaczewskiej Macieja Małeckiego. Od początku zabiegał, by przy podziale rządowych dotacji nie zabrakło Sochaczewa, za co chcę mu serdecznie podziękować – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

I przypomina, że to już kolejna inwestycja drogowa w granicach miasta współfinansowana przez rząd. W ostatnim czasie budżet państwa pomógł m.in. w remoncie powiatowych ulic Trojanowskiej i Głowackiego, a także kończącej się właśnie, generalnej przebudowie pierwszego, miejskiego odcinka ulicy 15 Sierpnia – między LO Chopina a ul. Broniewskiego.

Drugi odcinek przebuduje Strabag

We wrześniu, na podstawie promesy, ratusz głosił przetarg na wykonawstwo prac na II odcinku 15 Sierpnia. Wpłynęły trzy oferty, a najkorzystniejszą złożył pruszkowski Strabag (3.445.800 zł). I to z nim ratusz zawrze umowę, a wiosną 2021 roku wprowadzi na plac budowy. Plan zakłada przebudowę 935 metrów jezdni na odcinku od ulicy Broniewskiego do obwodnicy, ułożenie chodnika dla pieszych, wydzielenie półtorametrowych pasów rowerowych po obydwu stronach jezdni, przebudowę prawie 350 metrów kanalizacji deszczowej i skrzyżowań z Okrzei oraz z ulicą Łuszczewskich, wykonanie zatok dla autobusów oraz miejsc postojowych przed sklepami w rejonie ulicy Łuszczewskich.

Dotacja pokryje 65 proc. kosztów

Gdy ogłaszano przetarg, wstępnie koszt robót szacowano na 4,9 mln, a że ostateczna cena zaproponowana przez Strabag okazała się bardzo korzystna, także kwota wykorzystanej dotacji ulegnie zmianie. Fundusz Dróg Samorządowych zgodził się pokryć 65 proc. kosztów prac., zatem można przyjąć, że rząd wyłoży 2,2 mln, a miasto z własnego budżetu 1,2 mln zł. Przeliczenie ostatecznych kwot wykorzystanej dotacji i wkładu własnego samorządu nastąpi w przyszłym roku.

Kolejna na liście - Płocka

W czasie spotkania wicewojewoda Sylwester Dąbrowski nawiązał także do najnowszego, jesiennego naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, do którego nasze miasto zgłosiło remont ulicy Płockiej wraz z jej skrzyżowaniem z ul. Łowicką. Jak powiedział, rozpatrzono około 20 procent złożonych wniosków i pod koniec miesiąca powinna być znana lista zadań spełniających kryteria programu. W tej edycji FDS do podziału będzie ponad 190 mln zł. Modernizacja drogi, która znajdzie się na liście rankingowej, musi się rozpocząć w 2021 roku, a kwota dofinansowania może sięgnąć od 50 do nawet 80 proc. wartości zadania.

 

Wiceminister resortu Aktywów Państwowych, poseł ziemi sochaczewskiej, Maciej Małecki

Cieszę się, że kolejna rządowa dotacja, tym razem w wysokości ponad 3 mln zł, trafia do budżetu miasta, bo każda złotówka przekazana samorządowi oznacza szybszy rozwój naszej małej ojczyzny. Z radością patrzę na sochaczewskie bulwary i kawiarnię, wsparte z budżetu centralnego kwotą 1,3 mln zł. Od kilku tygodni oklaskujemy sportowców na nowym stadionie przy ul. Warszawskiej, inwestycji wspartej z kolei z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 2,6 mln. W ubiegłym roku kwotą prawie 5,2 mln rząd pomógł w remoncie cmentarza wojennego w Trojanowie i remoncie pierwszego etapu ulicy 15 Sierpnia. Tylko w tym roku dotacje z dwóch rządowych funduszy wzbogaciły kasę miasta o ponad 7,6 mln zł. Jest jeszcze wiele obszarów, w których możemy poprawić jakość życia mieszkańców Sochaczewa i jestem przekonany, że 3 mln na ulicę 15 Sierpnia to nie ostatnia rządowa dotacja dla naszego miasta. Liczę, że takich inwestycji będziemy mieli jeszcze więcej i jako poseł ziemi sochaczewskiej nieustająco o to zabiegam.

daw

A A A
07-10-2020
godz.08:12
 


Sochaczew
Sochaczew
nadchodzące wydarzenia
Sochaczew

czwartek, 29.10.2020 r. 3043131 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy