Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Kajakiem do mistrzostwa

23 instruktorów z hufców Chorągwi Mazowieckiej ZHP uzyskało stopień wodniacki na poziomie mistrzowskim – organizatora spływów kajakowych, otrzymując jednocześnie państwowe uprawnienia instruktorów turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka kajakowa.

W kursie, którego finał odbył się 3 października na rzece Bzurze, wzięli udział instruktorzy z ośmiu mazowieckich hufców: Gostynin (2), Jaktorów (1), "Mazowsze" Mińsk Mazowiecki (7), "Mazowsze" Płock (1), Płock (4), Sochaczew (5), Wyszków (1) i Żyrardów (1) oraz sam Komendant Chorągwi.

Przedsięwzięcie rozpoczynające w nowym roku harcerskim mazowiecką akcję specjalnościową zorganizował Hufiec ZHP Sochaczew. Składający się z części: teoretycznej (wykłady on-line) i terenowej (spływ egzaminacyjny) kurs był pierwszym z cyklu kursów specjalnościowych, które wpisują się w akcję wspierającą te działania w mazowieckich hufcach. Jej nadrzędnym celem jest dotarcie ze specjalnościami do gromad i drużyn po to, aby pokazać jak przygotowują młodych ludzi do życia.

Ostatnie spotkanie rozpoczęło się od zajęć w terenie, podczas którego m.in. doskonalono umiejętność wiązania węzłów oraz ćwiczono posługiwanie się rzutką ratowniczą. Następnie odbył się spływ egzaminacyjny rzeką Bzurą. Uczestnicy podzieleni na załogi wyruszyli z Plaży Miejskiej w Sochaczewie, skąd po rozgrzewce popłynęli aż do Mistrzewic, wykonując po drodze różnego typu ćwiczenia i manewry. Tam odbyło się podsumowanie oraz rozdanie certyfikatów uczestnikom kursu.

- Jestem niezmiernie wzruszony tym faktem, że są ludzie, którzy chcą turystykę wykorzystywać jako narzędzie dydaktyczne – powiedział na zakończenie kierownik szkolenia kadr turystycznych z Towarzystwa Turystów Przyrodników i Krajoznawców w Warszawie Artur Ponikiewski. – Dzisiaj dołączacie do naszej wielkiej turystycznej rodziny. Dla większości z Was to pierwsza pieczątka w legitymacji, ale też okazja, żeby wbić kolejną; okazja, żeby rozwijać siebie, swoją młodzież i swój region w oparciu o turystykę kwalifikowaną. Do zobaczenia na szlaku.

Natomiast Komendant Chorągwi hm. Cezary Supeł pogratulował uczestnikom osiągnięcia mistrzostwa w pełnionej służbie, a instruktorom podziękował za opiekę i podpowiedzi na wodzie. – Miałem okazję wiele razy słuchać tych treści, ale nigdy nie słuchało mi się tak dobrze – mówił, wspominając webinaria. – Na wodzie mieliście oczy dookoła głowy. Było tak fajnie, bo każdy z nas czuł się zaopiekowany. Na tym przykładzie będzie wiedział, jak poprowadzić spływ, kiedy już sam weźmie pod opiekę swoje zuchy, harcerzy, instruktorów, czy ludzi spoza organizacji - dodał.

Oznaki mistrzowskiego stopnia wyszkolenia wodniackiego specjalności kajakowej wręczył Pilot Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Robert Konarski. Absolwenci kursu otrzymali również zaświadczenia i legitymacje instruktorskie potwierdzające ich wiedzę i uprawnienia.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

W jego przygotowanie włączyło się również stowarzyszenie popularyzujące aktywny wypoczynek nad Bzurą „Kajakowcy Sochaczewa”, Miasto Sochaczew oraz Sołtys Mistrzewic.

Przypomnijmy, że „specjalność” w ZHP to wybrana dziedzina harcerskiego programu wychowawczego, którą w sposób szczególny i pogłębiony zajmują się harcerze zrzeszeni w drużynach i klubach. I tak, każda drużyna wędruje, ale tylko drużyna turystyczna traktuje tę dziedzinę jako sposób na całoroczną działalność programową. Określenie specjalności w nazwie drużyny stanowi bowiem element wyróżniający. Specjalność wyróżnia, stwarzając możliwości doskonalenia wiedzy i umiejętności jej członków w konkretnej dziedzinie, ale specjalność również wymaga zaangażowania i konkretnych działań.

Specjalność nie jest czymś identycznym dla wszystkich członków ZHP – inaczej wygląda udział programu specjalności w pracy zuchów, inaczej w pracy harcerzy, a zupełnie inaczej w pracy harcerzy starszych, czy też wędrowników.

Specjalności jest sporo w ZHP. Jednymi z najczęściej wybieranych jest działalność artystyczna, wodna i żeglarska, ratownicza. Są też m.in. sportowe, turystyczne, pożarnicze, ekologiczne, jeździeckie, lotnicze, łączności, obronne.

www.zhp.pl

Anna Wasilewska
Hufiec ZHP Sochaczew

A A A
05-10-2020
godz.08:33
 


Sochaczew
Sochaczew
nadchodzące wydarzenia
Sochaczew

czwartek, 29.10.2020 r. 3043125 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy