Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Deratyzacja - to obowiązek

OBWIESZCZENIE z dnia 16 września 2020 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Sochaczew.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Sochaczew Zarządzeniem Nr 183.2020 z dnia 15.09.2020 r. zobowiązuje do przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew w terminie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary miasta:

1) osiedla mieszkaniowe wielorodzinne na ulicach: aleja 600-lecia, aleja 600-lecia 90 (baza ZKM), Stefana Batorego, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Długa, Dywizjonu 303, Fabryczna, Farna, Gawłowska, Grunwaldzka, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Hotelowa, Jana Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Janusza Korczaka, Krakowska, Licealna, Lotników, Łuszczewskich, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ogrodowa, Stefana Okrzei, Osiedle Kolejowe, Parkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pokoju, Rozlazłowska, Władysława Reymonta, Senatorska, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica,15 Sierpnia, Targowa, Toruńska, Trojanowska, Topolowa, Torowa, Warszawska, Wąska, Wojska Polskiego, kpt. Wilhelma Kosińskiego, Księcia Ziemowita, Stefana Żeromskiego, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Żyrardowska

2) kanalizacja deszczowa na terenie miasta Sochaczew,
3) kanalizacja sanitarna na obszarze całego miasta, w tym terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – aleja 600-lecia oraz osadniki ściekowe,
4) sieć ciepłownicza na terenie miasta Sochaczew,
5) tereny przesypowni odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Sochaczew należących do przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne,
6) teren Targowiska Miejskiego - ulica Pokoju 12 w Sochaczewie.

2. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów, piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjna oraz inne miejsca gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

4. W miejscach wyłożenia trutki obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, winny być umieszczone ostrzeżenia "UWAGA TRUCIZNA".

5. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.

6. W dniu 1 października należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach wyszczególnionych w niniejszym Obwieszczeniu i pozostawić wyłożone trutki do 31 grudnia uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

7. W czasie wyłożenia trutki uniemożliwiać do nich dostęp zwłaszcza dzieciom.

8. Zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych.

9. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.


Burmistrz Miasta
Piotr Osiecki

A A A
21-09-2020
godz.14:45
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687410 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy