Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dla kogo dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Turnus   rehabilitacyjny skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Pomimo tego, iż uczestnictwo w turnusie jest płatne, można ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. Na terenie powiatu   sochaczewskiego placówką   zajmującą   się przydzielaniem   środków, zgodnie   z   ustawowymi przepisami, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kryteria i zasady przyznawania dofinansowania do turnusów są jasno zdefiniowane i opisane. Niestety, nie wszyscy je znają. Może to rodzić poczucie niezrozumienia dla odmownej decyzji urzędu.

Wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON w 2020 r. dla każdego dziecka jest rozpatrywany zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 59/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2020 roku (zasady dostępne na stronie PCPR http://pcpr.powiatsochaczew.pl, zakładka turnusy rehabilitacyjne).

Przyjęcie uchwały dotyczącej zasad rozpatrywania podyktowane jest tym, iż powiat od wielu lat otrzymuje niewystarczające środki finansowe na realizację zadań w stosunku do potrzeb. Rada Powiatu podejmując uchwałę określającą zadania, na które przeznacza się środki Funduszu uwzględnia, w miarę możliwości, potrzeby osób niepełnosprawnych zarówno z zakresu rehabilitacji zawodowej jak i społecznej. W roku bieżącym na dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z budżetu państwa została przyznana kwota 260 tys. zł. Mimo że jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb wszystkich wnioskodawców. Do 19 czerwca do PCPR wpłynęło blisko 250 wniosków, średnie dofinansowanie dla dziecka czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz jego opiekuna to kwota ponad 2,6 tys. zł. Dlatego też, zgodnie z przyjętymi zasadami, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym od wielu lat przyznawane jest co 3 lata.

Kryterium stopnia niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia nigdy nie podlega ocenie. Stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany bądź znaczny) nadawany jest od 16 roku życia, więc KAŻDA choroba dziecka powodująca jego niepełnosprawność jest podstawą udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania przez osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania innych wnioskodawców bądź też (zgodnie z opublikowanymi zasadami), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację życiową, zdrowotną, dochodową, na podstawie informacji uzyskanych od wnioskodawcy i na wniosek wnioskodawcy, w oparciu o opinię komisji ds. oceny wniosków z zakresu dofinansowania ze środków PFRON.

Katarzyna Kajak
Dyrektor PCPR w Sochaczewie

A A A
27-07-2020
godz.15:40
 


Sochaczew
Sochaczew
nadchodzące wydarzenia
Sochaczew

środa, 30.09.2020 r. 3007674 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy