Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Inwestycja nie jest zagrożona

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę rady miasta, która miała ułatwić i przyspieszyć budowę osiedla mieszkaniowego na części tzw. pól czerwonkowskich. Na sesji 10 lipca radni jednogłośnie zdecydowali, że dokonają zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, by inwestycji raz jeszcze zapalić zielone światło.

8 maja 2020 roku radni miasta 19 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym się, wyrazili zgodę na budowę przy ul. Olimpijskiej nowego osiedla mieszkaniowego złożonego z dziesięciu budynków. Zrobili to na wniosek inwestora (spółka VFM), który docelowo widzi na ponad trzech hektarach ziemi ok. 570 lokali. Radni uczynili ten gest korzystając z zapisów ustawy z 2018 r., tak zwanej Lex Developer, która mówiąc w skrócie pozwala prowadzić inwestycje mieszkaniowe niezależnie od ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, o ile nie są sprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

16 czerwca wojewoda mazowiecki uchylił majową uchwałę uznając, że zamierzenia inwestora są sprzeczne z obowiązującym studium uchwalonym przez sochaczewskich radnych w grudniu 2002 roku. Czy to oznacza, że plany budowy osiedla stanęły pod znakiem zapytania? Absolutnie nie.

- Decyzja wojewody w żaden sposób nie zmieniła planów inwestycyjnych VFM na polach czerwonkowskich. Harmonogram zakładał rozpoczęcie budowy jesienią 2020 roku lub wiosną 2021 roku, w zależności od tempa uzyskiwania decyzji administracyjnych i warunków pogodowych. W związku z decyzją wojewody bardziej prawdopodobne jest rozpoczęcie budowy na wiosnę 2021 roku – powiedziała nam Magdalena Ofiarowska, specjalista ds. marketingu VFM sp. z o.o.

Na sesji 10 lipca burmistrz Piotr Osiecki przypomniał, że w grudniu 2018 roku radni wyrazili zgodę na opracowanie zupełnie nowej wersji studium dla całego Sochaczewa, prace nad nim są w dużym stopniu zaawansowane, jednak nadal pozostaje wiele niewiadomych. Chodzi m.in. o korytarze kolejowe i drogowe prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego, a oczekiwanie na ich dokładny przebieg zapewne wydłuży czas pracy nad tym dokumentem. Stąd propozycja, by obecnie obowiązujące studium zmienić punktowo, dla konkretnego obszaru na polach czerwonkowskich i zapisać w nim, że na konkretnych działkach wiodącą funkcją będzie mieszkaniowa. Taki zapis wypełni oczekiwanie wojewody, a inwestor będzie mógł przystąpić do budowy osiedla. Opinię burmistrza podzielili wszyscy radni uczestniczący w sesji (19 głosów „za”, zero przeciw i wstrzymujących się).

Przypomnijmy, że na terenie o powierzchni 3,5 ha spółka VFM chce postawić dziesięć budynków o zróżnicowanej wysokości, od czterech do ośmiu kondygnacji. Dwa najwyższe - ośmiopiętrowe będą zlokalizowane od strony ul. Olimpijskiej. Najniższe - czteropiętrowe znajdą się w sąsiedztwie tzw. osiedla milionerów. Docelowo powstanie ok. 570 mieszkań oraz ok. 680 miejsc postojowych w garażach i na parkingach naziemnych. Główny wjazd na osiedle będzie od strony ul. Olimpijskiej. Tam też znajdą się lokale usługowe. Pierwszy powstanie największy budynek (128 mieszkań od jedno do pięciopokojowych), zlokalizowany najbliższej ul. Olimpijskiej. Będzie się składał z ośmiu kondygnacji nadziemnych i podziemnego garażu.

daw

 

A A A
10-07-2020
godz.15:26
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341302 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy