Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Do 5 tysięcy na zatrzymanie deszczówki

Od 1 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu „Moja Woda”. Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie do pięciu tysięcy złotych na przedsięwzięcia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych i roztopowych.

Właściciele i współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny mogą uzyskać dotacje w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż pięć tysięcy złotych.

Dofinansowaniu podlega zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości takich jak m.in.: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpusty do zbiorników, instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne i inne elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wnioski o dofinasowanie przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aby złożyć wniosek należy założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.pl. Po aktywacji konta można pobrać elektroniczny formularz, który należy wypełnić i dostarczyć do siedziby funduszu.

A A A
06-07-2020
godz.08:17
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343097 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy