Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przetarg na działkę przy ul. Prostej

BURMISTRZ  MIASTA  SOCHACZEWA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXIX/322/17 z dnia 14.11.2017r.

Nr ewidencyjny nieruchomości: 3348/1    

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr: PL1O/00007894/6/3
W dziale III KW – służebność przesyłu na rzecz ZWiK    

Powierzchnia w ha: 0,0561

Położenie nieruchomości: ul. Prosta obręb Sochaczew Za Bzurą

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana

Przeznaczenie w  planie miejscowym: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami - jako funkcja podstawowa a także zabudowa usługowa – jako funkcja uzupełniająca

Postąpienie na przetargu: 1 000 zł

Wadium: 5 000 zł

Cena wywoławcza (brutto): 53 000 zł

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 13.08.2020r. o godz.10 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 10.08.2020r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew    

 

A A A
24-06-2020
godz.11:51
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339378 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy