Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Rada muzeum powołana

W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, decyzją radnych, rozpoczyna działalność rada programowa. Potrzebę jej powołania określa ustawa o muzeach oraz statut placówki. W skład rady weszli historycy, dyrektorzy innych muzeów, animatorzy kultury.


Zgodnie z ustawą rada muzeum jest ciałem doradczym i opiniującym działalność placówki, składa się z pięciu członków pracujących w niej społecznie. Kadencja rady trwa cztery lata. Powołuje ją i odwołuje Rada Miejska Sochaczewa.

W tej kadencji skład rady prezentuje się następująco:
- prof. dr hab. Zbigniew Wawer - dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, muzealnik, historyk, dokumentalista, reżyser, autor wielu publikacji z historii wojen i wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 1944 - 1945 we Włoszech, w latach 2012 - 2016 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
- prof. dr hab. płk Juliusz Tym - wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Rembertowie, wybitny historyk wojskowości polskiej, badacz historii m.in. bitwy nad Bzurą, autor monografii 7 pułku strzelców konnych i 15 pułku ułanów poznańskich;
- dr Karol Nawrocki - dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, muzealnik, historyk zajmujący się czasami współczesnymi, w tym historią Żołnierzy Wyklętych;
- dr hab. płk w st. spocz. Andrzej Wesołowski - wybitny historyk bitwy nad Bzurą, b. zastępca dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, b. dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, autor wielu publikacji historycznych, w tym dotyczących działań nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej w 1939 r.
- Joanna Niewiadomska-Kocik - naczelnik wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sochaczew, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, doradca metodyczny ministra kultury, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(sos)

A A A
23-06-2020
godz.09:33
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 17.01.2021 r. 3109349 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy