Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Łatwiej o czyste powietrze
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Od maja obowiązują uproszczone zasady korzystania z programu “Czyste powietrze”. Program ma na celu usunięcie z domów kopciuchów i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Teraz wnioski maja być rozpatrywane szybciej. Obowiązują również nowe wielkości dotacji.

Program Czyste powietrze ruszył jesienią 2018 r. Obsługuje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Jest on skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Państwo oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy. Program przewiduje również wsparcie finansowe termomodernizacji budynków: ich ocieplenia oraz wymiany okien, drzwi wejściowych, bramy garażowej. Wnioski (papierowe lub online) składa się do wojewódzkich oddziałów NFOŚiGW właściwych ze względu na lokalizację budynku objętego dotacją.

W wyniku wprowadzonych zmian WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy, od których zależała wielkość dotacji. Dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów mogą być zbierane w formie oświadczeń. Poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi. Maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skrócono z 90 do 30 dni oraz wprowadzono możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl. Pamiętać należy, iż dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach już istniejących, tj. oddanych do użytku. Istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku. Jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.

Więcej informacji znaleźć można na stronie stołecznego WFOŚiGW http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ .

ap

 

A A A
02-06-2020
godz.12:19
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 08.03.2021 r. 3153409 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy