Sesja absolutoryjna w 30-lecie samorządu

W połowie czerwca odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań radych miasta, sesja absolutoryjna. W jej trakcie omówione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu i raport o stanie miasta za 2019 rok. Radni zdecydują też o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za miniony rok. Ta sesja, podobnie jak majowa, także ma się odbywać w trybie online.

Ratusz opracował już sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i przesłał je do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Izba nie wniosła do niego żadnych uwag. W sprawozdaniu czytamy, że w 2019 roku burmistrz przeprowadził niemal trzydzieści różnych, niekiedy składających się z kilku elementów, projektów inwestycyjnych. Zainwestowano 24,4 mln zł, przy czym większość tej kwoty przeznaczono na budowę obiektów pozwalających mieszkańcom atrakcyjnie i zdrowo spędzić czas wolny - w kawiarnię, przystań kajakową, bulwary, stadion, park linowy w Chodakowie. Znaczącą pozycją na liście wydatków jest też komunikacja miejska, która odświeżyła swój tabor, wdrożyła bilety elektroniczne, wozi pasażerów pięcioma nowymi autobusami, w tym trzema napędzanymi prądem.

To był szczególny czas dla ZKM. Zakład nie tylko świętował czterdziestolecie swego istnienia, ale w krótkim czasie wzbogacił się o tabor wart 10,5 mln złotych. W połowie minionego roku do Sochaczewa przyjechało pięć używanych Solarisów, do zakupu których dołożyły się gminy Sochaczew i Kampinos. Jesienią ZKM skierował na trasy dwa zupełnie nowe autobusy tej samej marki napędzane olejem, a ledwie trzy tygodnie temu do ruchu włączył trzy nowe Solarisy elektryczne.

Bardzo poważną pozycją w ubiegłorocznym budżecie była budowa oświetlenia ulicznego, która pochłonęła ponad 820 tys. zł. Największym projektem z tego zakresu, za pół miliona złotych, okazała się modernizacja oświetlenia w wojewódzkiej ulicy Chopina. Sieć i nowe lampy postawiono też w ul. Granicznej (185 tys.) oraz w Radosnej, Jesionowej i Chełmońskiego (136,9 tys.).

W 2019 ruszyły nowe, wielomilionowe projekty, np. ten dotyczący zatrzymania i wykorzystania wód opadowych do podlewania parków. Samorząd dokonał też ostatecznego rozliczenia wieloletnich zadań, jak budowa terenów rekreacyjnych nad Utratą w Chodakowie (339 tys.), odwiert geotermalny (255 tys.) czy termomodernizacja obiektów publicznych (165 tys.).

Rekordowe były wydatki na budowę nowych i doposażenie już istniejących placów zabaw. Ponad 306 tys. zainwestowano w ogródki dla maluchów przy ul. Kaczorowskiego, 1 Maja, na Malesinie, osiedlu Polna i przy al. 600-lecia. Miasto rozwija się, na obrzeżach przybywa domów, niekiedy samorząd reguluje sprawy własnościowe, dlatego prawie 150 tysięcy wydano na wykup gruntów pod drogi publiczne. Samorząd wsparł z budżetu także policję w zakupie samochodu patrolowego (41 tys.) oraz dwa ogrody działkowe (40 tys.). Z budżetu dołożono się też do budowy przyłącza energetycznego do DDPS oraz zakupu oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej w SCK w Boryszewie.

Daniel Wachowski

 

Pięć największych zadań z 2019 roku

• 10.216.400 zł - „Sochaczew od(Nowa)” czyli budowa bulwa-rów rekreacyjnych nad Bzurą oraz przystani kajakowej wraz z kawiarnią przy plaży miejskiej.

• 5.351.300 zł - przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej, w  tym  renowacja  płyty  głównej  boiska,  jej  odwodnienie, budowa  bieżni  z  nawierzchni  poliuretanowej,  parkingów, chodników, bramy wjazdowej, oświetlenia.

• 3.172.500 zł - „Sochaczewski Eko-bus” czyli zakup pięciu ekologicznych autobusów, dwóch biletomatów, elektronicz-nych  tablic  wyświetlających  rozkład  jazdy,  uruchomienie w biurze ZKM punktu sprzedaży biletów elektronicznych oraz stacji ładowania autobusów elektrycznych.

• 2.196.300 zł - budowa amfi teatru o kubaturze ponad 2,5 tys. m3wraz z widownią na 894 miejsca siedzące.

•  545.000  zł  -  budowa  parku  linowego  w  Chodakowie, na terenie MOSiR przy ul. Chopina.

 

ZDANIEM BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO

Inaczej  niż  w  czasie  po-przednich  sesji  absolutoryj-nych, w tym roku chciałbym zwrócić  uwagę  na  dwie bardzo  istotne  sprawy.  Po pierwsze  odnowiony  polski samorząd  świętuje  w  tym roku trzydzieści lat działania i bez wątpienia nie był to czas stracony.  Polskie  miasta  i gminy  dokonały  skoku  cy-wilizacyjnego, pokazały, jak skutecznie sięgać po dotacje i inne formy wsparcia, jak dbać o swych obywateli, budować pomyślność małych ojczyzn. Sochaczew bez wątpienia należy do samorządów, które na przestrzeni tych lat osiągnęły historyczny sukces. Wystarczy wspomnieć tylko tak wielkie projekty, jak przejście z węgla na gaz w miejskich kotłowniach, budowę basenu, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej czy zagospodarowanie wzgórza zamkowego  wraz  z  amfi teatrem,  bulwarami  i  przystanią. Przed nami kolejne wyzwania, jak choćby budowa zakładu geotermalnego. I druga istotna sprawa. W tym roku przyjdzie nam się zmie-rzyć z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi pandemią COVID 19. Trzeba będzie podjąć wiele odważ-nych, nie zawsze łatwych decyzji, ale jak pokazuje historia trzydziestu lat samorządu - odważni i rozważni wygrywają.

 

A A A
03-06-2020
godz.08:33
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 12.07.2020 r. 2899000 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy